Grunn og betongarbeid på OSL

NCC foretar grunn og betongarbeid for Sentralbygning Vest på OSL.

NCC´s erfaring med flygplassen

NCCs leveranser er en viktig del av arbeidet med å utvide Oslo Lufthavn.

NCC er godt kjent med flyplassen, som er en komplisert byggeplass, både med hensyn til sikkerhet og miljø. NCC har levert store og små oppdrag på Oslo Lufthavn siden 1994.

Tekniske spesifikasjoner og gjennomføring

Sentralbygning Vest (SBV) består av flere entrepriser hvorav NCC sin kontrakt er på 414 millioner kroner og omfatter utvidelse av terminalen vest for jernbanen. Disse arbeidene består av dyp fundamentering med spunt, gravearbeider, masseforflytning og plasstøpt betong i flere plan.

Betongkonstruksjonene består hovedsakelig av fundamentering, kulverter, bærende søyler, vegger, dekker og sjakter for tekniske anlegg. Entreprisen inneholder også noe prefabrikkerte stål- og betongkonstruksjoner. Det skal også utføre større provisoriske arbeider, blant annet en hus-i-hus løsning i dagens jernbanestasjon.

Sentralbygget er komplekst og inneholder utfordringer med integrasjon mot eksisterende anlegg, jernbanestasjon og flyplassen.

  • Byggetiden er tre år
  • Kontrakten er på 414 millioner kroner
  • Arbeidene startet 2. april 2012 og skal være ferdige innen februar 2015.
Marianne Brudevold Eek
Marianne Brudevold Eek

Prosjektdirektør Valle, Oslo og sentrale Østlandet, NCC Building Nordics