Gamle Ringeriksvei 36

Prosjektet blir en videreføring av næring- og boligprosjektene NCC allerede har under oppføring for Profier på Bekkestua.

Prosjektet Gamle Ringeriksvei 36 oppføres i tilknytning til Bekkestua Senter. Prosjektet vil være på til sammen 9 etasjer. De to første etasjene (1. og 2 etg.) vil bestå av næringslokaler. I etasjene over skal det bygges 56 moderne leiligheter. Det skal også bygges et parkeringsanlegg for beboere og kunder, med totalt 121 biloppstillingsplasser i U1 etg. Samlet areal er ca 12.150 kvm BTA, fordelt på ca. 6.865 kvm boliger og øvrige ca. 5.285 kvm til næring og parkering.

Felles prosjekteringsfase

Frem til byggestart vil Profier og NCC Construction samarbeide om siste del av prosjekteringen, der blant annet grunnforholdene vil bli grundig kartlagt og det vil bli utarbeidet en miljøplan for sanering av eksisterende bygningsmasser. Virtual Design and Construction (VDC) vil i stor utstrekning bli benyttet i prosjekteringen. Verktøyet gir stor felles forståelse av prosjektet og det ferdige bygget for alle involverte parter. Under hele rive- og byggefasen vil byggeplassen være «Grønn Byggeplass», NCC eget konsept, som på flere områder stiller strengere miljømessige krav enn myndighetenes krav.

Illustrasjon: Make Arkitekter AS

gunnar-svein-ulvestad
Gunnar Svein Ulvestad

Avdelingsleder Non-Residential, Oslo & sentrale Østlandet, NCC Building Nordics