Forus Industry Arena

NCC og YIT førte opp et kombinert kontor- og parkeringsbygg i Stavanger.

NCC har den bygningsmessige totalentreprisen, samt koordineringsansvar for hele prosessen. Prosjektet består av to tekniske haller, en parkeringshall samt en overliggende kontorblokk i to etasjer. Totalt består prosjektet av ca. 8.500 m2næringsareal og 2.100 m2parkeringsareal.

Prosjektet eies 50/ 50 mellom Base Property og Wenaas Kapital og ble ferdigstilt i 2012.