E6 Flyplasskryss mellom Gardermoen og Biri

NCC Construction Norway skal bygge det nye flyplasskrysset på E6 mellom Gardermoen og Biri i en totalentreprise for Statens vegvesen. Det nye flyplasskrysset skal håndtere trafikkøkningen som forventes når den nye terminalen på Oslo Lufthavn Gardermoen åpner i 2017.

Kontrakt basert på gjennomføringsevne og kvalitet

Entreprisen består av prosjektering og bygging av nye nordvendte ramper, en ny bro og utvidelse av E6 fra fire til seks felt mellom flyplasskrysset og nordover til avkjøringen mot Jessheim. I tillegg skal det monteres ny midtskiller belysning.

Kontrakten er sikret ved å dokumentere solid kompetanse og ved å tilby løsninger kunden har vært opptatt av. I tillegg til pris teller gjennomføringsevne og dokumentert kvalitet 35 prosent.

NCC er positive til økt interesse hos offentlige byggherrer til å inngå kontrakter i totalentrepriser. Det gir oss mulighet til å påvirke planlegging, bygging og sluttprodukt. Vi mener at det gir bedre samarbeid og mer bærekraftige løsninger.

Sikkerhet for ansatte og trafikanter er viktig

Utbyggingen vil skje i et område med mye trafikk og tidvis høy hastighet. Den nye broen skal krysse E6 og E16, og under anleggsperioden er det avgjørende at trafikken avvikles trygt og effektivt.

NCC er en betydelig entreprenør på store veiprosjekter på Østlandet. De siste årene har selskapet arbeidet med omfattende motorveiprosjekter på E18 i både Østfold og Vestfold.

Forventet byggestart er juni og arbeidene skal være sluttført i september 2016.

Under byggingen vil anleggsområdet følge NCCs eget miljøkonsept Grønn byggeplass, som setter strengere krav enn myndighetenes egne til for eksempel energibruk og avfallshåndtering.

Bilde: Illustrasjonsfoto

Marianne Brudevold Eek
Marianne Brudevold Eek

Leder for Strategi og utvikling, NCC Infrastructure