Flesland kulvert

NCC bistår i utbyggingen av flyplassen på Flesland.

Som en del av T3 bygges det en ny terminal på Flesland flyplass i Bergen. NCC har kontrakt med hovedentreprenør LAB Entreprenør om oppføring av kulvert i betong for bybanen inn på den nye terminalen. Kulverten er cirka 250 meter lang og begynner i påhugget fra tunnel og fortsetter forbi ny terminal med perrongområde før den ender opp i en teknisk del.

Moderne Bygg

Utbyggingen av den nye terminalen på Flesland skal være et moderne bygg som er tilpasset dagens miljøkrav. Med denne terminalen skal Flesland være i stand til å håndtere 7 millioner flere reisende i året. Den nye piren skal håndtere innlandstrafikk, mens den eksisterende vil primært bli en utlandsterminal.

Arealet for den nye terminalen vil bli over 63 000m2, noe som vil gi Bergen Lufthavn Flesland et totalt areal på 85 000m2.

Den nye terminalen skal stå ferdig i 2017.

 

Henning Simonsen
Henning Simonsen

Regionssjef Vest, NCC Infrastructure