Flesland kulvert, Bergen

NCC har fra 2014-2015 bygget en 250 meter lang kulvert inn til ny terminal på Bergen lufthavn, Flesland.

Som en del av T3 ble det bygget ny terminal på Flesland lufthavn i Bergen. NCC inngikk kontrakt med hovedentreprenør LAB Entreprenør om oppføring av kulvert i betong for Bybanen inn på den nye terminalen. Kulverten er cirka 250 meter lang og begynner i påhugget fra tunnel og fortsetter forbi ny terminal med perrongområde før den ender opp i en teknisk del.

Moderne Bygg

Den nye terminalen på Flesland er et moderne bygg, tilpasset dagens miljøkrav. Med denne terminalen skal Flesland være i stand til å håndtere sju millioner flere reisende i året. Den nye piren håndterer innlandstrafikk, mens den eksisterende primært er utlandsterminal.

Arealet for den nye terminalen er over 63 000 m2, noe som gir Bergen lufthavn Flesland et totalt areal på 85 000 m2.

Den nye terminalen sto ferdig i 2017.

 

Henning Simonsen
Henning Simonsen

Regionssjef Vest, NCC Infrastructure