Elkraftlaboratorium

NCC bygger elkraftlaboratorium for SINTEF Energi utenfor Trondheim.

Det nye elkraftlaboratoriet skal bygges som Passivhus, og vil bli et av flere byggeprosjekter i NCC med høy miljøprofil. Fra før har NCC blant annet bygget og overlevert Norges første BREEAM sertifiserte barnehage i Trondheim.

Frem til byggestart har SINTEF og NCC samarbeidet nært i en samspillsfase, der teknologi og samlet kompetanse bringer frem en dypere forståelse for muligheter og risikoer i prosjektet.

Byggeplassen blir i tillegg Grønn Byggeplass, som er NCCs eget miljøkonsept for bygg- og anleggsplasser. På en rekke områder blir det stilt strengere krav til bærekraftige løsninger enn myndighetenes minimumskrav.

Illustrasjon: PKA Arkitekter

Lars Petter Gamlem
Lars Petter Gamlem

Head of Operations, Trondheim, NCC Building Norge, NCC Building Nordics