Asfaltering av ny E18 Arendal – Tvedestrand

Med 300.000 tonn asfalt utlagt gjennomførte NCC Industry Nordens største enkeltstående asfaltjobb som underentreprenør til AF Gruppen for Nye Veier. Prosjektet ble ferdigstilt tre måneder tidligere enn opprinnelig planlagt.

Åpnet tidligere enn planlagt

E18 Arendal – Tvedestrand er 22 kilometer med nyetablert firefelts motorvei. Byggherre var Nye Veier og totalentreprenør på denne strekningen var AF Gruppen. NCC Industry signerte avtale med AF Gruppen 7. april 2017 og la de første 20.000 tonnene med asfalt høsten 2017. 2. juli 2019 åpnet den nye motorveien, tre måneder før planlagt tid, og før fellesferien, til glede for de reisende. Godt samarbeid i prosjektet gjorde at åpningen kunne fremskyndes.


Satt opp mobil asfaltfabrikk

I tillegg til høy produksjon av asfalt ved Klodeborg asfaltfabrikk i Arendal satt NCC opp en mobil asfaltfabrikk i Heftingdalen, nær anlegget. Knapp byggetid krever solide og presise leveranser av asfalt. På det meste ble det lagt ut 2300 tonn asfalt om dagen. Logistikken i prosjektet ble nøye planlagt og måtte gå knirkefritt for å nå de høye kravene til effektivitet. I mai 2019 ankom seks tankbiler med bitumen og et skip med pukk hver dag, og et skip med gjenbruksasfalt fra Larvik hver uke. 


Førerløse asfaltmaskiner

Prosjektet tok i bruk totalstasjon, som innebærer førerløse asfaltmaskiner. Med totalstasjon økes krav til stikning, fordelen er at asfaltutlegger går helt jevnt og uten opphold så lenge utlegger mates, og utlegger styrer selv bredde, tykkelse og trasé for asfaltering etter definerte punkter. Totalstasjon rapporterer i sanntid og gir oppdragsgiver full kontroll over fremdrift og massebruk.


Fokus på sikkerhet og miljø

Prosjektet ble gjennomført uten fraværsskader i NCC Industry og med høyt fokus på sikkerhet. Miljøaspektet i prosjektet ble godt ivaretatt med høy bruk av freste asfaltmasser (gjenbruksasfalt) stor grad av lavtemperatur asfalt og bruk av gass til oppvarming.

 

E18 Arendal - Tvedestrand

Joar Caspesen
Joar Caspersen

Direktør, NCC Industry