Drift og vedlikehold på Melkøya

Utenfor Hammerfest ligger Melkøya, Statoils mottaksanlegg for gass i fra Snøhvitfeltet i Barentshavet. NCC har utført drift og vedlikehold av bygg og anlegg på øya.

I 2007 startet drift- og vedlikeholdsprosjektet på Melkøya på oppdrag av Statoil. Den omfattet bygg- og anleggstekniske tjenester på Melkøya, som ombygginger, tilbygg, nybygg, vintervedlikehold med brøyting og sommervedlikehold. Bygging og utbedring av kulverter, støping av fundamenter og tømming av kummer er noen andre oppgaver. 

Snøhvit er første utbygging i norsk del av Barentshavet og er det første anlegget for LNG (flytende naturgass) i Europa. Fra havbunnsinstallasjoner ute på feltet føres en ubehandlet brønnstrøm inn til Hammerfest i rør for prosessering og utskipning.

Allerede i 2003 startet NCC sitt arbeid på Melkøya. Da med byggingen av fire store tanker i betong, for oppbevaring av LNG-gass fra Snøhvitfeltet. Gassen transporteres til land gjennom en 143 kilometer lang rørledning inn til Melkøya.

Svein-Arne
Svein-Arne Sivertsen

Distrikssjef Nord, NCC Infrastructure