Brøttum barne- og ungdomsskole

NCC bygger Brøttum barne- og ungdomsskole. Prosjektet består av riving, nybygg og rehabilitering.

NCC med omfattende arbeid

Arbeidet er delt opp i tre byggetrinn, og første byggetrinn startet i juni 2012. Frem til desember 2013 ble eksisterende barneskole revet, og en ny barneskole og flerbrukshall bygget i tilknytning til eksisterende ungdomsskole.

Byggetrinn to inkluderte rehabilitering av ungdomsskolen, mens tredje byggetrinn besto av riving av administrasjonsbygg og ferdigstillelse av uteområder.

I tilknytning til det nye skoleanlegget er det etablert en brønnpark for uttak av energi. Denne består av ca. 20 borehull. 

Kommunen har stilt høye krav til tekniske anlegg og grunnforholdene er utfordrende. I tillegg skal byggeprosessen foregå parallelt med daglig skoledrift.

Illustrasjon: Sjåtil & Fornæss.

 

Lars-Eivind-Karlsen
Lars Eivind Karlsen

Avdelingsleder Rehabilitering, Oslo og sentrale Østlandet, NCC Building Nordics