Birkelandkrysset, Bergen

NCC bygger det nye Birkelandskrysset i Bergen.

NCC har lang erfaring med  bybanen

Prosjektet består av ny bro for bybanen, gang- og sykkelveier, kollektivterminal og parkeringshus. NCC er en betydelig entreprenør på byggingen av Bybanen i Bergen, og dette er den sjuende entreprisekontrakten på Bybanen.

Det nye knutepunktet skal krysse eksisterende veier og gang- og sykkelstier, og under anleggsperioden er det viktig at trafikken avvikles trygt og effektivt. Det vil derfor blant annet bli bygget midlertidig bussterminal, samt gang- og sykkelbro over Birkelandskrysset. Anleggsområdet blir også Grønn Byggeplass, som er NCCs eget miljøkonsept for bygg- og anleggsplasser. På en rekke områder blir det stilt strengere krav enn myndighetenes minimumskrav.

Illustrasjon: Fabian Schnuer Gohde/Bybanen Utbygging

Fakta

  • Prosjekt: Birkelandskrysset i Bergen. Prosjektet består av ny bro for bybanen, gang- og sykkelveier, kollektivterminal og parkeringshus
  • Byggetid: November 2013 – november 2015
  • Kunde: Bybanen Utbygging
  • Entrepriseform: Hovedentreprise
  • Kontrakt: 448 millioner kroner
Henning Simonsen

Distriktssjef Vest, Civil Engineering, NCC Infrastructure