Birkelandskrysset, Bergen

NCC har fra 2013-2015 bygget det nye Birkelandskrysset for Bybanen Utbygging i Bergen.

NCC har lang erfaring med  Bybanen

Prosjektet består av ny bro for bybanen, gang- og sykkelveier, kollektivterminal og parkeringshus. NCC er en betydelig entreprenør på byggingen av Bybanen i Bergen, og dette var den sjuende entreprisekontrakten på Bybanen.

Det nye knutepunktet krysser eksisterende veier og gang- og sykkelstier, og under anleggsperioden ble trafikken avviklet trygt og effektivt. Det ble derfor blant annet bygget en midlertidig bussterminal, samt gang- og sykkelbro over Birkelandskrysset. Anleggsområdet fikk også betegnelsen Grønn Byggeplass, som er NCCs eget miljøkonsept for bygg- og anleggsplasser. På en rekke områder ble det dermed stilt strengere krav enn myndighetenes minimumskrav.

Illustrasjon: Fabian Schnuer Gohde/Bybanen Utbygging

Henning Simonsen
Henning Simonsen

Regionssjef Vest, NCC Infrastructure