Bergsodden Sykehjem

NCC har bygget Bergsodden sykehjem for Harstad kommune. Sykehjemmet ligger vakkert til på en odde ved sjøkanten noen få kilometer utenfor Harstad sentrum.

Bygget har en grunnflate på 5.400 kvadratmeter, og er oppført i 1-2 etasjer med et totalt areal på ca 7500 kvadratmeter. Bygget består av ni fløyer for totalt tre avdelinger, som hver inneholder tre bogrupper. Det er åtte enheter i hver bogruppe. Hver fløy har åtte beboerrom med felles spisestue, oppholdsstue, kjøkken og arbeidsrom for personalet.

Sjøvarme

Bergsodden ligger vakkert til omkranset av sjø mot nord, øst og sør. Sykehjemmets oppvarming er vannbåren gulvvarme, med sjøvannsbasert varmepumpe som hovedvarmekilde. Sjøvannsledningen ligger på 70 meters dybde 400 meter fra land.

Lokal aktør

NCC tilbyr byggherrer og fremtidige brukere i Nord-Norge fordelen ved å være både en lokal aktør med fast tilstedeværelse på flere sentrale plasser i Nord-Norge, med det å være en del av et stort nordisk konsern.

– Våre ingeniører og fagfolk har omfattende kompetanse fra en rekke prosjekter, som vi drar nytte av og kan ta med oss inn i samtlige av våre prosjekter. I dette prosjektet har vi trukket inn interne ressurser med ledende kompetanse innen blant annet miljø, elektro, VVS og virtual design and construction (VDC), sier distriktssjef Tor Nordstrøm i NCC.

Foto: Anne-Beth Jensen/Byggeindustrien

 

Svein-Arne
Svein-Arne Sivertsen

Distrikssjef Nord, NCC Infrastructure