Bentsebrua skole, Oslo

NCC og Oslo kommune ved Oslobygg KF signerte 19. november 2021 kontrakt om bygging av Bentsebrua skole i Treschows gate i Oslo. Det legges opp til en meget høy miljøstandard på den nye ungdomsskolen.

NCC og Oslobygg KF har gjennomført en grundig og omfattende samspillsfase og byggefasen gjennomføres i en totalentreprise.

- Det har vært krevende for alle involverte å gjennomføre et så omfattende samspillsprosjekt digitalt, men vi har sammen klart å utnytte potensialet som ligger i samarbeidet mellom entreprenør og byggherre. Det blir et flott bygg som gjenspeiler områdets historie til glede for elever, foreldre og lærere. Bygget blir toppmoderne med sterke tekniske og estetiske kvaliteter og høy miljøambisjon. Videre håper vi parken og skolens område vil være til glede for bydelens innbyggere, sa prosjektleder Andre Engelsen Milje i Oslobygg KF i forbindelse med signeringen av byggekontrakten.

Det er i prosjektet lagt spesielt vekt på å skape gode sosiale møteplasser både innvendig og utvendig. Skoleanlegget skal legge til rette for fysisk, sosial og kulturell aktivitet, både for skolens elever og lokalmiljøet. Samspillsfasen har pågått fra oktober 2020 til mars 2021. Skolen planlegges ferdigstilt i Q2 2024.

Oslo kommune krever bærekraftige løsninger
NCC er meget tilfreds med at Oslo kommune stiller høye klima- og miljøkrav i sine prosjekter. For å nå byggets ambisiøse miljømål vil skolen blant annet bli bygget med solcelleanlegg og utstrakt bruk av tre. Det bli også tilrettelagt for biomangfold utendørs med «aktive» tak. I byggefasen vil maskiner og øvrig utstyr på byggeplassen ha løsninger i retning av «utslippsfri byggeplass» og i materialvalgene legges det opp til å nå en reduksjon av klimagasser for energi og materialer på minimum 40 prosent i byggefasen i forhold til et standard referanseprosjekt.

Aktiv og tilgjengelig skole
Bentsebrua skole vil gi ny ungdomstilhørighet for elevene på Fernanda Nissen og Lilleborg skole. Den nye ungdomsskolen vil være på 6 paralleller med flerbrukshall og egne arealer til ungdomstiltak for barn og ungdom i bydelen. Helt fra bestillingen av prosjektet har det vært viktig at Bentsebrua skole skal være en aktiv og tilgjengelig skole i byen.

Skoleanlegget skal ha høy arkitektonisk kvalitet på bygning og uteareal, og bygget skal utformes slik at tak og uteområdet skal bli en del av byens landskap. Skolen, inklusive skolens utearealer, sees i sammenheng med miljøparken langs Akerselva og skolens utearealer skal oppleves som en del av parken.

Skolen i Treschows gate, som skal sertifiseres i henhold til BREEAM NOR Excellent og i driftsfasen kun ha et energibehov som minimum tilfredsstiller kravet til «nesten» nullenergibygg (nNEB), vil i tillegg bestå av flerbrukshall med tre saler og et areal til bydelens ungdommer. NCC BREEAM-sertifiserte Norges første undervisningsbygg i 2013 og selskapet har omfattende erfaring med BREEAM.

Illustrasjon: Ola Roald Arkitektur