Bardufoss Høgtun VGS

Den nye skolen vil bli et fleksibelt bygg for fremtidas videregående utdanning.

Resultat av en samspillkontrakt

Som et resultat av en 6 måneders lang samspillfase, er det klart at NCC Construction skal bygge Bardufoss Høgtun videregående skole i en totalentreprise.

Bardufoss Høgtun videregående skole blir ca 7.600 kvadratmeter over tre plan, og skal gi plass til 450 elever og 120 lærere. Både utvendige og innvendige undervisningsområder blir tilrettelagt med høy grad av fleksibilitet.

I den avsluttede samspillsfasen har NCC samordnet arbeidet og samarbeidet nært med Troms fylkeskommune, arkitekt, rådgivere, valgte underentreprenører og ansatte. Målsettingen i dette arbeidet har vært å oppnå gode løsninger og optimal organisering for byggefasen.

NCC har lang erfaring med undervisningsbygg

NCC har svært gode erfaringer med samspillskontrakter når store skolebygg skal utvikles i Nord-Norge. Ved å kartlegge lærere og ansattes behov og trekke inn bred erfaring kan vi utvikle optimale løsninger. Gjennom samspillsfasen har NCC fått frem gode løsninger for et effektivt og inspirerende læringsmiljø.

NCC har høy kompetanse på oppføring av bærekraftige bygg, og overleverte i 2013 Norges første BREEAM-sertifiserte undervisningsbygg til Trondheim kommune. For tiden har NCC flere undervisningsbygg med høy miljøstandard under utvikling og bygging, blant annet Hegg skole i Lier, Ris skole og Brynsengfaret skole i Oslo og Kistefossdammen barnehage i samspillskontrakt med Asker kommune.

Byggearbeidene starter etter sommeren og skolen vil være klar for overlevering 7. juli 2017.

Illustrasjon: Arkitema Norge AS og Plan & Arkitektur AS

Svein-Arne
Svein-Arne Sivertsen

Distrikssjef Nord, NCC Infrastructure