Ballesvikskartunnelen

NCC har bygget Ballesvikskartunnelen med tilstøtende veier og sjøfyllinger på Senja.

Prosjektet består også av 850 meter tunnel gjennom Ballesvikskaret.

Arbeidene med tunnelen er utført i et område uten veiforbindelse, og all transport av mannskap og maskiner til tunnelarbeidet foregikk over Gryllefjorden med båttransport. Dette var i hovedsak et tiltak for å bedre veisikkerheten i forhold til dagens rasutsatte veistrekninger på fylkesvei 86, som er veiforbindelsen til tettstedene Gryllefjord og Torsken på yttersida av Senja.

Steinmassene fra tunnelen er lagt i sjøfyllinger på begge sider av Gryllefjorden som etablering av landfester for en bro.

Svein-Arne
Svein-Arne Sivertsen

Distrikssjef Nord, NCC Infrastructure