Aust-Lofoten Videregående skole

NCC bygger Aust Lofoten videregående skole i Svolvær.

NCC og samspillskontrakter

NCC bygger skolen i samspillsentreprise med Nordland fylkeskommune. Samspillskontrakter er en interessant kontraktsform hvor entreprenøren inviteres til å dra veksler på egen kompetanse både lokalt og sentralt for å bidra til å utvikle ett prosjekt tilpasset kundens ønsker og behov.

Skole og bibliotek

Prosjektet er et resultat av et politisk vedtak om samlokalisering av tidligere Kabelvåg videregående skole og Svolvær videregående skole på «gymnastomta» i Svolvær. I tillegg skal det nye bygningsvolumet gi plass til NESO/OPUS og nytt folkebibliotek i Svolvær. Dette innebærer lettere ombygging av deler av eksisterende skolebygg samt nybygg.

Studiespesialisering

Det blir seks studieretninger på skolen:

  • Studiespesialisering
  • Design og håndverksfag
  • Service og samferdsel
  • Medie og kommunikasjon
  • Teknkk og industriell produksjon
  • Helse og sosialfag.
Svein-Arne
Svein-Arne Sivertsen

Distrikssjef Nord, NCC Infrastructure