Akershus festning, Bygning 3, Oslo

NCCs datterselskap Haandverkerne har fra november 2018 til november 2020 vært utførende entreprenør for rehabilitering, oppgradering og utbedring av Bygning 3 på Akershus festning.

Bygningen er vernet som kulturminne, arbeidene er utført i samarbeid antikvariske myndigheter, og på oppdrag fra Forsvarsbygg.

Entreprisen har blant annet omfattet rivearbeid innvendig og utvendig, demontering/ registrering/ lagring - i samarbeid med antikvariske myndigheter – av vernede bygningsdeler, samt rensk av EL og VVS installasjoner. Dessuten utgraving av sjakter i grunnen for ventilasjonskanaler og stemplingsarbeider for sikring under arbeidene. Det har også vært utført utbedring av takkonstruksjon samt utvendig takoppbygging.

Entreprisen omfattet videre nødvendig utbedring av hovedbæresystem inkludert yttervegger og bjelkelag samt utbedring av råteskader, dessuten rehabilitering av vinduer og utvendig behandling av fasade.

Akershus festning er et av landets viktigste kulturminner, med bygninger og anlegg fra middelalderen og frem til vår tid. Bygning 3 ligger i indre festningsområde og er fredet etter kulturminnelovens § 22a. Bygget er oppført i 1747 i bærende tegl i 1 1/2 etasje og med kjellerrom under deler av bygget. Bygningen har en grunnflate på cirka 800 kvadratmeter.


Mer om Haandverkerne

Robin Stenersen

Communication Advisor, NCC Infrastructure