Abels hus, Trondheim

NCC har bygget Abels hus i Teknobyen i Trondheim for KLP Eiendom.

Teknobyen i Trondheim

NCC utvikler nye arbeidsplasser, nå gjennom prosjektet Abels Hus i Trondheim. Nærmere 800 arbeidsplasser blir det plass til i det seks etasjer høye kontorbygget i Teknobyen. Bygningens tekniske systemer tilpasses et 2,4M-modulsystem som muliggjør en fleksibel kontorløsning. 

Prosjektet omfatter ca 19 000m2 BTA, og i tillegg til de seks etasjene,vil det være en kjelleretasje med garasje - og lagerarealer. Bæresystem av prefabrikkerte betongelementer med plasstøpt kjellerdel. Fasade med store glassflater og med kassetter av lettmetall eller fiberbetong. KLP har valgt NCC.

Spennende prosjekt

Prosjektet er utviklet fra skisseprosjekt i en samspillsfase med byggherren. Dette er gjort etter systematikken i «NCC Prosjektstudio» og startet i slutten av august 2014. Prosjektet er optimalisert sammen med arkitekt, rådgivere og underentreprenører for de tekniske fagene. Prosjektstudio er gjennomført to hele dager hver uke hvor alle nøkkelfunksjoner er representert. 

Viktig energifokus

Abels hus vil bli energimerket i klasse A. Dette innebærer å minimalisere varmetap i bygget, hele utformingen av bygget må være utført for å bruke minst mulig energi. Det er også viktig å velge riktig energikilde og teknisk anlegg tilpasset bygningens tenkte bruksmønster. Bygget vil bli oppvarmet av fjernvarme.

Lars Petter Gamlem

Distriktsleder Midt-Norge, NCC Building Norge, NCC Building Nordics