Om NCCs varemerke

Varemerket vårt holdes levende gjennom alt vi gjør – i møter med kundene våre, hvordan vi kommuniserer og hvordan vi utvikler og leverer prosjektene våre. Et sterkt varemerke skiller oss fra konkurrentene og skaper tillit hos både kunder og medarbeidere, samtidig som det støtter vår strategiske retning.

Vi følger kundene våre gjennom byggeprosessen, med fokus på løsningene, ikke problemene. Evnen til å utnytte den samlede kunnskapen og erfaringen vår er nøkkelen til vellykkede prosjekter – og langvarige samarbeid. Det er slik vi gjør visjoner til virkelighet.

Make it happen.

I varemerkekommunikasjonen vår beskriver vi kundeløftet med én setning og forklarer hvordan vi realiserer kundenes ideer og planer. Se filmen som forteller hvordan vi gjør nettopp det. Make it happen.

NCCs varemerke er en svært viktig ressurs for oss og som vi tar godt vare på. Derfor er det viktig for oss at alle aktiviteter der NCC er til stede og synlige (bl.a. arrangementer, reklame, sponsing osv.), er i tråd med våre retningslinjer for varemerkekommunikasjon.

Har du spørsmål om varemerket vårt eller immaterielle rettigheter, ønsker du å bruke NCC som referanse eller vil du inngå et fremtidig varemerkesamarbeid? Da kan du kontakte oss på branding@ncc.se.

NCCs visuelle identitet

Vi har utviklet en varemerkeidé og en plattform som staker ut kursen for en konsekvent varemerkekommunikasjon, gir veiledning om språkstil og angir rammene for vår visuelle identitet. 

I NCCs varemerkeportal finner du retningslinjene og verktøyene som styrer all kommunikasjon av NCCs varemerke og vår visuelle identitet. Her er også våre datterselskapers varemerker presentert.

Kontakt gjerne din kontaktperson i NCC, eller send oss en e-post til branding@ncc.se for å få tilgang til NCC Brand portal og support i varemerkerelaterte spørsmål.

NCCs visuelle identitet

Vi er stolte av selskapet og varemerket vårt. Derfor håndterer vi NCCs varemerke med omhu, og jobber for at opplevelsen av varemerket skal være konsekvent i hele selskapet og i landene der vi driver virksomhet. Vi forventer også at alle våre partnere og leverandører gjør det samme.

I NCCs varemerkeportal finner du retningslinjene og verktøyene som styrer all kommunikasjon av NCCs varemerke

Kontakt gjerne din kontaktperson i NCC, eller send oss en e-post på branding@ncc.se for å få tilgang til varemerkeportalen og support i varemerkerelaterte spørsmål.

Bruke NCC som referanse

Et av de viktigste visuelle symbolene for varemerket NCC er logoen vår. Derfor ønsker vi å kontrollere og styre bruken av NCC som kunde- eller partnerskapsreferanser.

For å sikre at referanser og assosiasjoner styrker NCCs generelle omdømme og varemerke har vi utarbeidet felles retningslinjer for hele konsernet, som skal veilede og støtte beslutninger om bruk av NCC som referanse i bredere ekstern kommunikasjon.

Alle selskaper, organisasjoner eller enkeltpersoner som ønsker å bruke NCC som referanse (i tekst eller bilde), må søke om dette i henhold til følgende prinsipper:

 • søkeren må være en strategisk leverandør til NCC
 • referansen må gi verdi for NCC og være i samsvar med våre verdier, varemerkeplattform og atferdsregler.
 • søkeren må kunne oppgi referanse og ansvarlig avtaleansvarlig hos NCC
 • bruk av referanse og logo skal alltid være tidsbegrenset
 • søkeren må beskrive hvordan logoen eller navnet skal eksponeres og gjennom hvilke kommunikasjonskanaler

En strategisk leverandør må ha:

 • en langsiktig strategisk forretningsrelasjon med NCC
 • en henvisning til prosjekter eller tjenester som ikke er eldre enn 3 år
 • en tydelig bærekraftagenda

Søkeprosessen innledes med en formell søknad som sendes til:

 • Kontaktperson i NCCs innkjøpsavdeling for validering og evaluering

Godkjenning for bruk av NCC som referanse må oppdateres regelmessig.

Om sponsing

Vår holdning til sponsing

Sponsing er en del av vår samlede markedskommunikasjon og skal bidra til å styrke NCCs varemerke og ønskede assosiasjoner.

Vi har valgt en enhetlig kurs for hele NCC når det gjelder sponsing, der målet er å fokusere på noen få aktiviteter og områder som vi selv har fastsatt. Vi ønsker at sponsingen skal skape en vinn-vinn-vinn-situasjon. Det vil si at alle parter får like stort utbytte av samarbeidet, samtidig som vi sammen kan skape unike opplevelser for våre interessenter. Våre verdier er ærlighet, respekt og tillit. Verdier som vi ønsker at alle våre aktiviteter skal gjenspeile.

I NCC velger vi å unngå:

 • Alt som er forbundet med fare eller vold
 • Politiske og religiøse grupper
 • Aktiviteter som åpenbart skader miljøet
 • Alt som er knyttet til tobakk og alkohol
 • Passive og rutinemessige donasjoner

I henhold til NCCs atferdsregler inngår vi ikke sponsoravtaler som eneste godtgjørelse for våre tjenester eller for å gi NCC en fordel i forbindelse med anbud.

Søknad om sponsing

Ønsker du å kontakte oss for å presentere et prosjekt eller forslag til samarbeid? Send gjerne en forespørsel om dette eller en skriftlige søknad om sponsing per e-post til: sponsorship@ncc.se

Dessverre har vi ikke mulighet til å besvare direkte telefon- eller møteforespørsler. I henhold til vår rutine for forespørsler om sponsing evalueres innkommende forespørsler på månedlig basis, og vi gir alltid tilbakemelding per e-post.