Vårt formål

Hver generasjon har ansvar for å bygge og vedlikeholde samfunnet og dets infrastruktur. På den måten etterlater byggebransjen samfunnet i en bedre tilstand for fremtidige generasjoner. Som selskap kan NCC, med vår ekspertise og kunnskap, bidra til denne positive innvirkningen og sørge for bærekraftige løsninger i samfunnet.