NCC i Norge

NCC i Norge er et av Norges største entreprenør- og eiendomsutviklingsselskap. I 2022 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 7 milliarder kroner og rundt 1 650 ansatte. Selskapene i Norge er datterselskap av NCC AB

NCC-selskapene i Norge er datterselskap av NCC AB.

Vi utvikler næringseiendommer og bygger næringsbygg, offentlige bygg, boliger, veier og annen infrastruktur. NCC vedlikeholder også veier og produserer asfalt, pukk og grus. Våre største kundegrupper er stat, kommune og private utviklere og eiendomsaktører.

Vår organisasjon

NCC er organisert i fem forskjellige forretningsområder.

NCC Industry er vår industrielle virksomhet som blant annet produserer asfalt og steinmaterialer.

Bygg- og anleggsvirksomheten styres gjennom forretningsområdene NCC Building Nordics, NCC Infrastructure og NCC Building Sweden. Vår organisasjon for eiendomsutvikling er organisert i NCC Property Development.