NCC i Norge

NCC er bygg- og anleggsselskapet med ekspertise til å håndtere og lede kompleksiteten i en byggeprosess fra start til mål, skape en positiv påvirkning på samfunnet og bidra til positiv utvikling. Velkommen til NCC!

NCC i Norge er et av Norges største entreprenør- og eiendomsutviklingsselskap. I 2020 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 6,8 milliarder kroner og rundt 1 850 ansatte. Selskapene i Norge er datterselskap av NCC AB.

Vi utvikler næringseiendommer og bygger næringsbygg, offentlige bygg, boliger, veier og annen infrastruktur. NCC vedlikeholder også veier og produserer asfalt, pukk og grus. Våre største kundegrupper er stat, kommune og private utviklere og eiendomsaktører.

Vår organisasjon

NCC er inndelt i fem forskjellige forretningsområder som jobber etter forskjellige forretningskonsept, markedsforhold og drivere.

En industriellvirksomhet med et prosessorientert fokus styres av NCC Industry, og innebærer blant annet produksjon av asfalt og steinmaterialer. Dette binder opp kapital i steinbrudd og kaier, så vel som steinmaterialer og asfaltverk, som har høye faste kostnader.

Bygg- og anleggsvirksomheten styres av NCC Building Nordics, NCC Building Sweden og NCC Infrastructure. Disse binder opp lite kapital, har høy kontantstrøm og er prosjektorientert.

En utviklingsenhet styres av NCC Property Development. Denne virksomheten binder opp kapital i eiendommer som holdes av til framtidig utvikling og pågående prosjekt. NCC Property Development er transaksjonsorientert og løper større risiko enn de andre virksomhetene i NCC, da det tar flere år å levere et prosjekt fra tidspunktet landarealet blir ervervet.

Tor Heimdahl

Manager, Media Relations Norway, NCC Group