Forskning, utvikling og innovasjon

NCC har lang erfaring med å drive et systematisk forsknings- og utviklingsarbeid. Arbeidet kjer i alle deler av selskapet, og omfatter alt fra kunnskapsbyggende forskning til mer bransjerettet produkt-, produksjons- og metodeutvikling, ofte i nært samarbeid med kunder, leverandører og universiteter.

NCC har et løpende samarbeid med ulike universiteter og høyskoler. Et samarbeid som gir noen av medarbeiderne våre anledning til å utvide sitt kunnskapsnivå gjennom doktorgradsprosjekter,  noe som også bidrar til NCCs egen strategiske utvikling. Vi har mange som er engasjert i roller som professor II, forelesere, postdoktorforskere og medlemmer av fagråd ved store universiteter og høyskoler (f.eks. KTH, Chalmers, Luleå tekniske universitet og Lunds tekniske høyskole i Sverige samt Danmarks tekniske universitet).

Viktige saker for fremtiden

En effektiv og sikker byggevirksomhet til riktig pris og med så liten klimapåvirkning som mulig er viktige saker.  Derfor er vi opptatt av å finne bedre byggemetoder og samarbeidsprosesser, redusere energiforbruket og bli mer bærekraftige.  Gjennom forskningsprosjekter utvikler vi spesialkompetanse innen NCC og baner vei for endringer i bransjen.

Internasjonalt samarbeid

Mange av forskningsprosjektene gjennomføres i samarbeid med universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter i Norden og Europa for øvrig. NCC deltar dessuten i flere europeisk forskningsnettverk, blant annet ENCORD.

Større forsknings- og utviklingsprosjekter og samarbeid

NCC medvirker i flere kompetansesentre ved universitetene.

Ashvin

Ashvin er et EU-prosjekt som har til formål å øke produktiviteten i byggebransjen og samtidig redusere kostnadene og sørge for tryggere arbeidsvilkår. Dette gjøres gjennom å fremlegge forslag til en europeisk standard for digitale tvillinger, en åpen digital plattform, verktøy og prosesser.    På bakgrunn av plattformen vil Ashvin også utvikle og demonstrere applikasjoner som benytter de digitale tvillingdataene. Plattformen vil tilby en digital versjon av det aktuelle byggeproduktet og tillate innsamling av sanntidsdata både før, under og etter produksjonsfasen.
Prosjektet startet i oktober 2020 og vil pågå i tre år.  Fjorten partnere fra elleve forskjellige land deltar i prosjektet.
Mer om Ashvin