Forskning og utvikling

Over hele selskapet drives det et omfattende forsknings- og utviklingsarbeid. Fokus er på alt fra kunnskapsbyggende forskning til mer industriorientert produkt- og metodeutvikling, ofte i nært samarbeid med kunder, leverandører og universiteter.

NCC har et pågående samarbeid med flere universiteter, og sysselsetter 6–8 doktorgradsstudenter som bidrar konstruktivt til selskapets strategiutvikling. Vi har også seks gjesteprofessorer ved Kungliga Tekniska högskolan, Chalmers tekniska högskola, Luleå tekniska universitet og LTH-fakultetet ved Lunds universitet.

Viktige temaer for fremtiden

Effektiv bygging til riktig pris og med så liten miljøpåvirkning som mulig er et viktig tema for fremtiden. Vi er derfor opptatt av å finne frem til bedre byggemetoder og samarbeidsprosesser, samt å redusere energiforbruket. Gjennom forskningsprosjekter ønsker vi å utvikle spesialkunnskapen innen NCC og bane vei for endringer i bransjen.

Internasjonalt samarbeid

Mange av forskningsprosjektene gjennomføres i samarbeid med universiteter i Sverige og resten av Europa. NCC er dessuten med i flere europeiske forskningsnettverk, deriblant ENCORD og ECTP.

Våre forsknings- og utviklingsprosjekter er hovedsakelig konsentrert rundt følgende områder:

  • Bærekraft – klima, miljø, gjenforhandling, CO2-utslipp, forurenset mark
  • Energieffektivitet – energieffektive bygg og konstruksjoner, brukeratferd, nye energikilder, installasjon
  • Industrialisert og virtuell bygging – industrialisert produksjon, moderne IT-verktøy (f.eks. BIM), logistikk, produksjonsteknologi, planlegging, styring av byggeprosessen, risikostyring, erfaringstilbakemelding
  • Bygg- og anleggsvirksomhet – infrastruktur, drift og vedlikehold
  • Byggteknikk – fuktighet og mugg, inneklima, akustikk, byggematerialer
  • Modernisering/rehabilitering/fornyelse/konvertering

Store forsknings- og utviklingsprosjekter

Streamer

Et EU-prosjekt som omhandler energieffektive bygg på områder som for eksempel helsevesenet. Målsettingen for prosjektet er en halvering av energibruken og CO2-utslippene i nye og moderniserte helsebygg gjennom helhetlig og systembasert design. Et av målene er å finne bedre semantikkdrevne metoder og verktøy for modellering av geo- og bygginformasjon (GIS and BIM) for å underbygge energieffektivitet i designfasen.

Mer om Streamer

Pantura

Et EU-prosjekt som omhandlet bærekraftig urban bygging som medfører minimale forstyrrelser, med hovedvekt på broer. Imidlertid er det viktig å understreke at metodene som er foreslått, kan benyttes i alle infrastrukturprosjekter. Målene var å finne frem til mer fleksible produksjonsprosesser utenfor anleggsområdet, skape ressurseffektive byggeplasser, utvikle nye og bedre teknologier og verktøy for brobygging, reparasjoner og rehabilitering i tett befolkede områder og skape bedre kommunikasjon mellom interessegrupper, lokale myndigheter og byggefirmaer. Prosjektet pågikk i tre år og ble avsluttet i slutten av 2013/begynnelsen av 2014. 12 partnere fra seks land deltok, deriblant NCC, svenske transportmyndigheter og den tekniske høyskolen Chalmers i Sverige.

Mer om Pantura

E2Rebuild

Et EU-prosjekt som omhandlet industrialisert energieffektiv modernisering av boligbygg i kalde klimaer. Prosjektet la hovedvekt på demonstrasjoner. Demonstrasjonene ble ledsaget av forskning og utvikling innen planleggings- og moderniseringsstrategier, industrielle produksjonsmetoder, målemetoder og samspill mellom beboere. Resultatene av dette ble brukt til å opprette en industriplattform for energieffektiv rehabilitering. Prosjektet pågikk i tre og et halvt år og ble avsluttet i juni 2014. 20 partnere fra åtte land deltok, deriblant NCC, White, SP og Apartment Bostad Väst fra Sverige. Prosjektet ble koordinert av NCC.

Mer om E2Rebuild