NCC asfalterer for Trondheim og Klæbu

NCC Industry har signert en ettårig asfaltkontrakt med kommuneneTrondheim og Klæbu.

Asfaltering NCC

Kontrakten omfatter vedlikeholdsarbeider for kommunene Klæbu ogTrondheim.Trondheim Bydrift er byggherre for kontrakten. Arbeidene dreier seg i all hovedsak om fresing og reasfaltering av veier og boliggater i Trondheim og Klæbu, i tillegg til de fylkesveiene Trondheim kommune har ansvaret for å drifte. Avtalen er på ett år med eventuell opsjon i 2020.

- Avtalen er viktig for oss både fordi den sikrer jevn tilgang på arbeid gjennom hele sesongen, og fordi den sikrer NCCs tilstedeværelse i regionen og synlighet i et strategisk viktig område for oss, sier Emil Olufsen, Distriktssjef NCC asfalt entreprise Midt.

Estimert skal det legges nærmere 15.000 tonn for Trondheim Bydrift i 2019, og NCC Industry starter opp asfalteringen om kun få dager.

Asfalt med lav temperatur
- Trondheim Bydrift har økt sitt fokus på asfalt produsert med lav temperatur og gjenbruk av asfaltmasser. Vi ser at miljødeklarasjon, EPD-regnskap og krav til bærekraftig produksjon og utlegging, er områder som Trondheim kommune fokuserer stadig mer på. NCC vil levere NCC Green Asphalt og produsere med gjenbruk av asfaltmasser i så og si alle resepter vi benytter. Vi ser frem til årets samarbeid med Trondheim Bydrift, sier Emil Olufsen.

Fokus på sikkerhet
NCC har høyt fokus på sikkerhet for veiarbeiderne og alle andre som ferdes på og langs veien. Distriktssjef Emil Olufsen oppfordrer derfor alle om å respektere skiltingen og senke farten forbi asfalteringsområdene.

-----


For ytterligere informasjon, kontakt:

Emil Olufsen, distriktssjef i NCC Asfalt i NCC Industry: mob: 479 36 000
Tor Heimdahl, kommunikasjonssjef NCC i Norge: Mob: 951 30 693

Om NCC. Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på over 57 Mrd SEK i 2018. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.