Populære fuglekasser og flaggermusslisser i Oslo

NCCs trepleiere i Oslo har de siste to årene satt opp nærmere to hundre innfelte fuglekasser og flaggermusslisser i gamle trestammer i byskogene, på oppdrag for Bymiljøetaten. Og de nye bostedene viser seg attraktive.

I skogene på Ekeberg, Lambertseter og Østensjø i Oslo har en latt flere av skogens felleklare høystubber og gamle trestammer stå, og felt inn eller skåret ut kasser og slisser i disse, slik at blant annet fugler og flaggermus kan ta dem i bruk.

– Gamle trær med naturlige sprekker er det med tiden blitt knapphet på, men det viser seg at disse kassene og slissene vi feller inn i trestammene med motorsag er attraktive for fugler og flaggermus, forteller arborist (trepleier) Øyvind Eriksen i NCCs avdeling Område Oslo.  

I disse dager er fuglekassene og flaggermusslissene rensket og klargjort for årets sesong. Tiltaket er gjennomført i samarbeid med og som en del av NCCs driftskontrakt med Oslo kommune, Bymiljøetaten.

Fuglekassene som felles inn i trestammen er opp mot 25 cm høye, mens slissene skjæres inn vertikalt eller horisontalt cirka 40 cm dypt og helst solvendt, da kryper gjerne flaggermusene inn og bor der om sommeren.

Tas imot med åpne vinger
Både fuglekassene og slissene er tatt imot med åpne vinger, og cirka 70 prosent ble brukt første sesongen, forteller parkforvalter Mallory Holien Mo i Bymiljøetaten.

– Artene vi finner mest spor av i disse kassene er stort sett meisarter av ulike typer. Flaggermusen bruker slissene mest på dagtid, for de er ute og jakter om natta på insekter.

­­NCCs driftskontrakt og parkvedlikehold i Oslo innebærer et vidt spenn av oppgaver, forteller Øyvind Eriksen-

– Vi utører blant annet alt av snøhåndtering i vintersesongen, til planting, beskjæring og trefelling på vår og sommer. Men dette her har vært ekstra morsomt å være med på, smiler Eriksen.

Les også: NCC forbedrer ørretens gyteforhold i Ljanselva i Oslo
https://www.ncc.no/media/nyheter/forbedrer-orretens-gyteforhold-i-ljanselva/

For mer informasjon, kontakt:

Øyvind Eriksen, arborist NCC Infrastructure, Område Oslo
T: +47 938 42 292  E: Oyvind.Eriksen@ncc.no

Kjetil Wang, prosjektleder NCC Infrastructure, Område Oslo
T: +47 951 01 592  E: Kjetil.Wang@ncc.no

Robin Stenersen, Kommunikasjonsrådgiver NCC Infrastructure
T: +47 952 90 219  E: Robin.Stenersen@ncc.no

Om NCC: NCC er et av de ledende bygg- og anleggsselskapene i Norden. Med utgangspunkt i vår ekspertise i å håndtere og lede kompleksiteten i byggeprosesser skaper NCC den positive påvirkningen byggeprosjekter har for kunder og samfunnet. Vår virksomhet inkluderer utvikling av forretningsbygg, gjennomføring av bygg- og infrastrukturprosjekter, asfalt og produksjon av pukk og grus. I 2022 omsatte NCC for SEK 54 mrd og hadde 12.500 ansatte. NCCs aksjer er notert på Nasdaq Stockholm.