NCC tildelt ny tinghuskontrakt av Statsbygg

NCC er sammen med Dyrvik Arkitekter tildelt kontrakten for å utvikle og bygge Tønsberg Tinghus.

Arbeidet starter i august med en 7 ukers optimaliseringsfase, hvor nåværende konsept skal bearbeides og videreutvikles sammen med Statsbygg og Domstoladministrasjonen. Målet er å optimalisere løsningen for best mulig utnyttelse og bruk av bygget.

-Gjennom prosjektet er det Statsbyggs oppgave å gi domstolene i Vestfold sikre, tilgjengelige og funksjonelle rettslokaler, som bidrar til en uavhengig og effektiv oppgaveløsning. Vi er glade for å ha med oss NCC og Dyrvik Arkitekter i denne jobben. I tillegg til at dette blir et flott bygg for Tønsberg, så viser løsningsforslaget et meget funksjonelt tinghus, sier Håkon Einstabland i Statsbygg.

NCC har sammen med Dyrvik Arkitekter nylig overlevert Drammen Tinghus. Kompetansen og erfaringene fra dette prosjektet blir nå tatt med videre inn i det nye prosjektet i Tønsberg.

-Det er svært motiverende å sette i gang nok et tinghusprosjekt sammen med Statsbygg. Erfaringsutveksling, fagkompetanse og engasjement bidro til et vellykket prosjekt i Drammen. Nå planlegges det samme arbeidsmetode for å gi Tønsberg et nytt og funksjonelt tinghus. Vi ser frem til en ny runde med brukeroptimalisering og at vi om ikke lenge kan sette i gang byggearbeidet, sier Roger Nygård, leder for NCC Building Norge.

Utslippsfri byggeplass
Tønsberg tinghus vil bli Vestfolds første utslippsfrie byggeplass. Prosjektet blir prosjektert som et passivhus, og med ambisiøse miljøkrav er det store ambisjoner om betydelige reduksjoner av klimagassutslipp.

Tinghuset vil bli på 4 800 kvm og vil bl.a. inneholde 14 rettssaler, møteromsfasiliteter, venteceller og kontorarbeidsplasser for om lag 60 personer.  Byggestart er planlagt tidlig i 2024. Det nye tinghuset vil etter planen være innflyttingsklart høsten 2025.

-Vi er godt fornøyde med å få bekreftet vår kompetanse innen bygging av tinghus. Det er ikke ofte det bygges tinghus i Norge og at vi belønnes for å bygge vår spisskompetanse på denne typen formålsbygg. En svært god prosjektorganisasjon er satt sammen og i samspill med oppdragsgiver vil vi jobbe frem de beste løsningene for de som skal bruke bygget. Vi ser fram mot en god og kreativ prosess med alle involverte, sier avdelingsleder i NCC Building, Bjørn Kristian Hole.

Som valgt samspillsentreprenør vil NCC ha ansvar for utviklingsfasen, detaljprosjektering og utførelse av komplette arbeider. Det er et forbehold om gjennomføring av byggeprosjektet mht. finansiering. Dette forventes avklart i regjeringen høsten 2023.

Illustrasjoner: Dyrvik Arkitekter.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Bjørn Kristian Hole, avdelingsleder NCC Building Viken Vest. t. 92 08 89 01.
Tor Heimdahl, media manager NCC i Norge. t. 95 13 06 93 e. tor.heimdahl@ncc.no

Om NCC: NCC er et av de ledende entreprenørselskapene i Norden. Som ekspert på å drive komplekse byggeprosesser, bidrar NCC til en bygg- og anleggsvirksomhet som har positiv innvirkning på kundene og for samfunnsutviklingen som helhet. Virksomheten omfatter bygge- og infrastrukturprosjekter, produksjon av asfalt og steinmaterialer samt utvikling av næringseiendom. I 2022 omsatte NCC for cirka 54 milliarder SEK og 12 500 ansatte. NCCs aksjer er notert på Nasdaq Stockholm.