Nyttig evakueringsøvelse ved Os renseanlegg

Tirsdag formiddag ble brannalarmen utløst og mannskaper måtte evakueres fra fjellhallen i Os, Hordaland, der NCC bygger kommunens nye renseanlegg.

Rundt 40 personell jobber til vanlig inne i fjellhallen som skal bli Os kommunes nye hovedrenseanlegg (OHARA). https://www.ncc.no/media/pressrelease-container/4c544fb3a69c8f40/

Da brannalarmen gikk midt i produksjonsarbeidet som utføres flere hundre meter inne i fjellhallen, var oppgaven med første prioritert å få alt personell raskest mulig evakuert ut av det røykbelagte fjellanlegget.

– Det var en svært nyttig og realistisk øvelse med røyklegging og alarm, som nok ble opplevd relativt reelt av de involverte. Blant annet måtte de sammen i løpet av få øyeblikk ta stilling til hvilken av fjellhallens to veier ut de skulle velge for evakueringen, forteller HMS-leder Aage Johannes Bu i NCC.

Øvelsen ble gjennomført som en del av NCCs årlige HMS-uke, der opp mot 18 000 NCC-ansatte i alle nordiske land blant annet gjennomfører kriseøvelser, risikoanalyser, førstehjelpskurs og diskusjoner om sikkerhet i byggeprosjektene.

Brannvesenet som observatør

Også varslingsrutinene til nødsentralene ble testet. Det hele ble gjennomført med Os Brannvesen som observatør, og som også testet ut bruk av varmesøkende kamera for sporing av folk i redningsarbeidet.

– Øvelser som dette er svært viktig, både for de av oss som jobber inne i fjelhallen og for de som jobber utenfor. Vi har gjort oss en rekke nyttige erfaringer og lærdom av dette, der vi har notert både hva som fungerte bra og det som behøves forbedres, og som vi skal ta med i det videre arbeidet, sier Bu.

Det tok ca 15 minutter fra alarmen gikk til alt personell var vel evakuert ute av fjellhallen, der mottakskontroll ble gjennomført og brannvesenet ankom. Nå venter NCC Infrastructure DK Vest en rapport fra Os brannvesen der øvelsen gjennomgås detaljert.

Mer om NCCs HMS-uke her: https://www.ncc.no/media/pressrelease-container/cc41cad1b0ab6769/ncc-gjennomfører-hms-uke-for-bedre-sikkerhet/

Mer om Os´ nye hovedrenseanlegg her: https://www.ncc.no/media/pressrelease-container/4c544fb3a69c8f40/

For ytterligere informasjon, kontakt:

Aage Johannes Bu, HMS-leder NCC Infrastructure Vest
E: aage.johannes.bu@ncc.no Mobil: +47 413 31 732

Robin Stenersen, kommunikasjonsrådgiver NCC Infrastructure Norge
E: robin.stenersen@ncc.no Mobil: +47 952 90 219

Mediekontakt: Robin Stenersen, kommunikasjonsrådgiver, NCC Infrastructure
t: 952 90 219 e: robin.stenersen@ncc.no 

Om NCC. Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning på SEK 55 milliarder og over 17.800 ansatte i 2017. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. Les mer om oss på NCC.no og følg oss på sosiale medier og på bransjebloggen Beyond Construction for tilgang til de ferskeste nyhetene. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.