NCC starter i juni asfaltering av riksveier i Innlandet

På oppdrag for Statens vegvesen starter NCC i begynnelsen av juni opp arbeidet med å asfaltere riksveier i Innlandet fylke. Totalt skal det legges 44 000 tonn asfalt. Kontrakten har en verdi på om lag 60 millioner kroner.

Det skal asfalteres på Vegvesenets riksveier i følgende kommuner: Stange, Løten, Elverum, Trysil, Kongsvinger og Grue kommune. Med i kontrakten inngår også asfaltering nord i Eidsvoll kommune, som ligger i Viken.

I tillegg til asfaltering inngår det i kontrakten også fresing av nærmere 336 000 kvadratmeter asfalt. Fresearbeidene starter opp 30. mai.

Asfalten vil bli produsert ved NCCs asfaltfabrikk på Løten. I tildeling av kontrakten fokuserer oppdragsgiver i tillegg til pris også på CO2-utslippene i forbindelse med produksjon og legging av asfalten. Det skal leveres et klimaregnskap etter gjennomføringen av arbeidene.

Asfaltarbeidet krever et godt logistikkopplegg fra asfaltproduksjon, transport og legging av asfalt. Prosjektet involverer på det meste 25 personer i NCC og underentreprenører.

- Vi er svært opptatt av en sikker gjennomføring av asfalteringen og ber trafikanter om å vise hensyn og tilpasse farten og å følge skilting og de anvisninger som gis av trafikkdirigentene, sier områdesjef Øistein Bekken i NCC Industry.

Asfaltarbeidene skal etter planen være ferdigstilt i begynnelsen av oktober.

Kontrakten ordreregistreres i 2. kvartal 2023 i forretningsområdet NCC Industry.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Klavs Bebriss, operation specialist, NCC Industry Asfalt, t. 46 56 33 42
Tor Heimda
hl, media manager NCC i Norge. t. 95 13 06 93 e. tor.heimdahl@ncc.no

Om NCC: NCC er et av de ledende entreprenørselskapene i Norden. Som ekspert på å drive komplekse byggeprosesser, bidrar NCC til en bygg- og anleggsvirksomhet som har positiv innvirkning på kundene og for samfunnsutviklingen som helhet. Virksomheten omfatter bygge- og infrastrukturprosjekter, produksjon av asfalt og steinmaterialer samt utvikling av næringseiendom. I 2022 omsatte NCC for cirka 54 milliarder SEK og 12 500 ansatte. NCCs aksjer er notert på Nasdaq Stockholm.