NCC skal asfaltere E18 Fornebukrysset - Strand

På oppdrag for Skanska skal NCC produsere og legge 58 000 tonn asfalt på E18-prosjektet Vestkorridoren Fornebukrysset – Strand. Arbeidet starter opp i høst og vil pågå i etapper frem til 2030.

Asfaltleveransen er en del av Skanska sitt prosjekt med bygging av 2,3 kilometer ny E18 med 2x3 felt på strekningen Fornebukrysset - Strand i Bærum kommune.

Vi er godt fornøyde med å signere nok en asfaltkontrakt med Skanska. Dette er et komplekst prosjekt som krever solid gjennomføringsevne og effektiv logistikk i alle ledd, sier André Waage, Head og Department NCC Industry Norge.

Strekningen mellom Fornebu og Strand er den mest omfattende og komplekse delen av prosjektet E18 Lysaker – Ramstadsletta og det skal bygges og asfalteres i et område med en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 90 000 kjøretøyer. Det krever solid planlegging og tett oppfølging av blant annet logistikk og trafikksikkerhet.

NCC inngikk i februar i år en leveranseavtale med Skanska til delprosjektet E18 Strand – Ramstadsletta og vil med Fornebukrysset – Strand være en sentral asfaltaktør i E18 Vestkorridoren-prosjektet i Bærum.

NCC vil i asfaltprosjektet levere et klimaregnskap og leveransen dokumenteres med en miljødeklarasjon (EPD). Asfalten vil bli produsert ved NCCs asfaltfabrikk på Steinskogen i Bærum. Denne fabrikken produserer asfalt med opptil 80% lavere CO2-utslipp enn tradisjonell asfalt. Det er mulig fordi det benyttes fornybar energikilde – trepellets - som ut fra et klimasynspunkt er bedre enn fossilt brensel.

Asfalteringen vil følge veiprosjektets fremdriftsplan og på det meste vil nærmere 20 ansatte fra NCC være involvert i arbeidet med produksjon og legging av asfalt. I tillegg kommer transport av asfalt og arbeidsvarsling.

Kontrakten ordreregistreres i 4. kvartal 2023 i forretningsområdet NCC Industry.

For ytterligere informasjon, kontakt:
André Waage, Head of Department NCC Industry Norge, t. 920 25 088
Tor Heimdahl, media manager NCC i Norge. t. 95 13 06 93 e. tor.heimdahl@ncc.no

Om NCC: NCC er et av de ledende entreprenørselskapene i Norden. Som ekspert på å drive komplekse byggeprosesser, bidrar NCC til en bygg- og anleggsvirksomhet som har positiv innvirkning på kundene og for samfunnsutviklingen som helhet. Virksomheten omfatter bygge- og infrastrukturprosjekter, produksjon av asfalt og steinmaterialer samt utvikling av næringseiendom. I 2022 omsatte NCC for cirka 54 milliarder SEK og 12 500 ansatte. NCCs aksjer er notert på Nasdaq Stockholm.