NCC signerer strakstiltak for klima og miljø

NCC har signert 10 målrettede tiltak for en mer klima- og miljøvennlig bygg og anleggsbransje. Signeringen fant sted på Entreprenørdagen i Drammen.

Strakstiltakene er utviklet i et samarbeid mellom Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) og Grønn Byggallianse, og består av to lister med 10 tiltak hver som kan innføres for entreprenører innen bygg eller anleggsvirksomhet.

Tiltakene er målrettede, og skal kunne gjennomføres på en kortsiktig tidshorisont og bidra til å ivareta klima og miljø i bransjen. NCC har signert strakstiltakene for både bygg og anlegg, og ser positivt på initiativet. 

- Bærekraft har lenge vært et fokus i NCC. Vi arbeider med svært komplekse prosjekter, og streber etter å være eksperter innen vår verdikjede. Her har klima- og miljøperspektivet blitt stadig viktigere, og vi synes det veldig positivt at vi kan få på plass disse tiltakene for bransjen i sin helhet, sier Per Jonsson, leder for NCC Infrastructure Norge.

Et fokus i tiltakspakken er å definere miljøambisjoner for et prosjekt tidlig i prosessen. I NCC har man lenge arbeidet med bærekraftige løsninger, både i planleggings- og utføringsfasen for de ulike prosjektene. Store entreprenører som NCC har i dag gode muligheter for å kutte utslipp og finne de beste grønne løsningene.

- Vi har et ansvar som aktører i bygg- og anleggsbransjen, og det er viktig for oss i NCC å være proaktive i arbeidet med klima og miljø. De siste årene har vi gjort oss gode erfaringer med blant annet gjenbruk av materialer, og utslippsfrie byggeplasser. Vi ser på disse strakstiltakene som et godt tilskudd i vårt, og bransjens arbeid med å bli enda mer bærekraftig, sier Roger Nygård, leder for NCC Building Norge.

Les mer om strakstiltakene på EBAs nettsider her.

Bildetekst: NCC signerte under Entreprenørdagen EBA og Grønn Byggallianses strakstiltak for klima og miljø. F.v: Konsernsjef NCC Tomas Carlsson, leder for NCC Infrastructure Norge Per Jonsson og leder for NCC Building Norge Roger Nygård.
FOTO: NCC

For ytterligere informasjon, kontakt:
Tor Heimdahl, media manager NCC i Norge. t. 95 13 06 93 e. tor.heimdahl@ncc.no

Om NCC. NCC er et av de ledende entreprenørselskapene i Norden. Som ekspert på å drive komplekse byggeprosesser, bidrar NCC til en bygg- og anleggsvirksomhet som har positiv innvirkning på kundene og for samfunnsutviklingen som helhet. Virksomheten omfatter utvikling av næringseiendom, bygge- og infrastrukturprosjekter samt produksjon av asfalt og steinmaterialer. I 2021 omsatte NCC for cirka 53 milliarder SEK og 13 000 ansatte. NCCs aksjer er notert på Nasdaq Stockholm.