NCC bygger sterk sikkerhetskultur med digitalisert læring

Denne uken skal 12 000 NCC-ansatte i de nordiske land delta i kurs og aktiviteter for å sikre kontinuerlig fokus på helse, miljø og sikkerhet (HMS) i det daglige arbeidet. Digitaliserte læringsark er ett av mange tiltak som har gitt positiv effekt og som løftes frem i årets HMS-uke.

NCC jobber systematisk for å være en arbeidsplass med en sterk sikkerhetskultur, der alle på bygg- og anleggsplassene, samt kontor, jobber sammen for en trygg arbeidsdag. Det er niende gangen hele NCC-konsernet samlet retter søkelys på helse- og sikkerhetstiltak i arbeidet, med et stort antall kurs, HMS-befaringer og samlinger for å skape engasjement og læring. 

Sentralt i HMS-arbeidet bruker NCC flere felles verktøy:  

  • Sikker jobbanalyse: Systematisk gjennomgang av farer i forkant av en arbeidsoppgave. 

  • Daglig sikkerhetsbrief: Gjennomgang av de sikkerhetsmessige utfordringer en vil møte gjennom arbeidsdagen. 

  • Time Out: Hver enkelt skal reagere og stoppe arbeidet hvis en ser en usikker situasjon.  

  • Manager Safety Walk: Ledere på avdelings- og områdenivå i linjeorganisasjonen i NCC skal gjennomføre en vernerunde – Manager Safety Walk - hver annen måned.  

  • Lessons Learned-læringsark: Erfaringsdeling gjennom læringsark som utarbeides etter uønskede hendelser på arbeidsplassen.  

NCCs nyeste HMS-verktøy med digitaliserte Lessons Learned-læringsark for de ansatte, har gitt god effekt i sikkerhetsarbeidet.  

– Vi opplever at vår utstrakte bruk av læring etter uønskede hendelser i form av Lessons Learned-læringsark, har ført til en reduksjon i personskader med fravær, sier Morten Larsen, HMS-sjef i NCC Infrastructure og landskoordinator for HMS, NCC i Norge. 

– Over 1400 ansatte jobber i NCC i Norge, i tillegg til et stort antall underentreprenører og partnere som daglig utfører arbeid for oss. Å bygge en sterk sikkerhetskultur og et sunt arbeidsmiljø handler om å jobbe med sikkerheten hver dag, hele året og gjennom HMS-uken får vi forsterket samhandlingen og diskutert hvordan vi skal ytterligere styrke sikkerhetskulturen i vår virksomhet, legger han til.  

I år vil det også legges stor vekt på psykisk helse. Her vil ansatte blant annet lære teknikker for å jobbe med stressreduksjon, hvordan skape balanse mellom jobb og fritid, samt hvordan en kan arbeide på en bærekraftig måte. Andre temaer som arbeid i høyden og riktig bruk av kjemikalier i forbindelse med arbeider i nærheten av strømførende ledninger og skap, vil også stå på agendaen i løpet av uken.  

– Vi skal lære av de gode eksemplene og i tillegg bli inspirert av våre kolleger, understreker Larsen.  

For ytterligere informasjon, kontakt: 
Morten Larsen, HMS-sjef i NCC Infrastructure Norge. t 91 57 80 62 e. morten.larsen@ncc.no 
Tor Heimdahl, media manager NCC i Norge. t. 95 13 06 93 e. tor.heimdahl@ncc.no 

Om NCC: NCC er et av de ledende entreprenørselskapene i Norden. Som ekspert på å drive komplekse byggeprosesser, bidrar NCC til en bygg- og anleggsvirksomhet som har positiv innvirkning på kundene og for samfunnsutviklingen som helhet. Virksomheten omfatter bygge- og infrastrukturprosjekter, produksjon av asfalt og steinmaterialer samt utvikling av næringseiendom. I 2023 omsatte NCC for cirka 57 milliarder SEK og 12 200 ansatte. NCCs aksjer er notert på Nasdaq Stockholm.