NCC bygger barnehage i massivtre for Nordre Follo kommune

På oppdrag for Nordre Follo kommune skal NCC bygge den nye Magasinparken barnehage i Ski. Kontrakten ble nylig signert og har en verdi på nærmere 90 millioner kroner.

Barnehagen blir på rundt 2 000 kvm, og dimensjoneres for totalt 144 barnehageplasser, fordelt på 8 avdelinger med til sammen 41 ansatte. Arbeidet med å etablere brønnparker for oppvarming starter opp før sommeren og barnehagen skal etter planen stå ferdig i tredje kvartal 2025.

Prosjektet planlegges etter BREEAM-NOR Very good-sertifisering, som innebærer tydelige krav til bærekraft for bygget.

– NCC har solid kompetanse på denne typen bygg, og målet er å bygge en sunt og ressursbevisst barnehage som bidrar til en god hverdag for barna i Nordre Follo kommune. Kommunen har tydelig fokus på bærekraft i prosjektet og vi ser nå fram til å starte opp arbeidet og jobbe sammen med kommunen for å levere en barnehage for fremtiden, sier Jørund Thue, avdelingsleder i NCC Building Nordics Viken Øst.

Den nye barnehagen bygges i massivtre og skal gå over to etasjer. Deler av eksisterende bygningsmasse skal flyttes og gjenbrukes i den nye barnehagen. Prosjektet omhandler også et vernet bygg som er en del av utomhus-arealene, og skal settes i stand til bruk av barnehagen.

NCC har bygget en lang rekke barnehager og vil sammen med kunden levere en barnehage med løsninger som bidrar til gode og lærerike oppvekstmiljøer.

Kontrakten på 90 millioner NOK registreres i forretningsområdet Building Nordics i andre kvartal 2024.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Jørund Thue, Head of Building Viken Øst, t. 97 70 75 93
Tor Heimdahl, Media manager NCC i Norge. t. 95 13 06 93 e. tor.heimdahl@ncc.no

Om NCC: NCC er et av de ledende entreprenørselskapene i Norden. Som ekspert på å drive komplekse byggeprosesser, bidrar NCC til en bygg- og anleggsvirksomhet som har positiv innvirkning på kundene og for samfunnsutviklingen som helhet. Virksomheten omfatter bygge- og infrastrukturprosjekter, produksjon av asfalt og steinmaterialer samt utvikling av næringseiendom. I 2023 omsatte NCC for cirka 57 milliarder SEK og 12 200 ansatte. NCCs aksjer er notert på Nasdaq Stockholm.