NCC skal bygge Føyka barnehage for Asker kommune

På oppdrag fra Asker kommune skal NCC bygge nye Føyka barnehage. Kontrakten ble nylig signert og har en verdi på 72 millioner kroner.  

Asker kommune, NCC og Sweco Architects signerte i mai 2023 en samspillskontrakt for den nye barnehagen. I samspillsfasen ble det jobbet med å utvikle et bygg best mulig tilpasset brukerne og deres behov. I januar i år fikk kommunen klarsignal fra formannskapet for å inngå byggekontrakt med NCC.

- Dette har vært en god samspillsfase, og vi har hatt gode prosesser og diskusjoner med NCC. Vi går nå i gang med neste fase, og jeg er sikker på at vi får en meget god barnehage til våre minste innbyggere i kommunen, sier Lars Hanstensen, prosjektleder i Asker kommune. 

-Det har vært en god prosess og resultatet av samspillsfasen med Asker kommune, arkitekter og underentreprenør har gitt oss en god plan. Føyka barnehage blir en god barnehage som legger til rette for gode leke- og læringsarenaer både inne og ute, sier Bjørn Kristian Hole, avdelingsleder i NCC.  

Passivhus og energibrønner
Den nye barnehagen vil ha energibrønner som vil forsyne barnehagen med varme og kjøling gjennom året. Det blir lagt opp til solceller på taket, som ytterligere vil tilføye barnehagen egen strøm.  

Asker kommune har et høyt ambisjonsnivå på bærekraftige løsninger og miljøtiltak i barnehageprosjektet og har gått for gode og fremtidsrettede løsninger for barnehagen. I tillegg til energibrønner og solceller vil Føyka barnehage bygges etter passivhusstandard.

-Løsningene i prosjektet bidrar til et bygg med god kontroll på energiforbruket i den daglige driften av barnehagen. Vi vil også se på muligheten for å bruke lavkarbonbetong i deler av prosjektet, sier prosjektleder i NCC, Karl Kristian Hållman Sagen.  

6 avdelinger med kapasitet til 120 barn
Føyka barnehage vil få 6 avdelinger, med en kapasitet til 120 barn. I tillegg til bygget skal uteområdet forbedres og utvides. Byggestart er planlagt til første kvartal i 2024 og etter planen skal barnehagen stå klar i august 2025.

- Barnehager og undervisningsbygg er en type byggeprosjekt NCC har solid kompetanse på å gjennomføre og vi ser frem til å iverksette de planene vi har lagt sammen med alle involverte, sier Hållman Sagen. 
 
 Ordren registreres i forretningsområdet Building Nordics i Q1 2024
 
 Illustrasjon: Sweco Architects

For ytterligere informasjon, kontakt:
Bjørn Kristian Hole, avdelingsleder NCC Building. T 92 08 89 01 e. bjorn.kristian.hole@ncc.no
Tor Heimdahl, media manager NCC i Norge. t. 95 13 06 93 e. tor.heimdahl@ncc.no

Om NCC: NCC er et av de ledende entreprenørselskapene i Norden. Som ekspert på å drive komplekse byggeprosesser, bidrar NCC til en bygg- og anleggsvirksomhet som har positiv innvirkning på kundene og for samfunnsutviklingen som helhet. Virksomheten omfatter bygge- og infrastrukturprosjekter, produksjon av asfalt og steinmaterialer samt utvikling av næringseiendom. I 2022 omsatte NCC for cirka 54 milliarder SEK og 12 500 ansatte. NCCs aksjer er notert på Nasdaq Stockholm.