Klart for HMS-uke i NCC

Denne uken gjennomfører NCC sin årlige HMS-uke og 13 000 NCC-ansatte i de nordiske landene retter et ekstra fokus på helse, miljø og sikkerhet på jobben.

Det er 12. gangen NCC i Norge gjennomfører HMS-uke og 7. gangen hele NCC-konsernet i fellesskap retter fokuset på HMS med en HMS-uke.

-HMS-uka er et sentralt arrangement i vårt HMS-arbeid og vi får i løpet av uken gjennomført en lang rekke kurs, diskusjoner og samlinger som skaper engasjement og læring. Vi ser derfor frem til en viktig og svært givende uke i NCC, sier Per Jonsson, leder for NCC Infrastructure i Norge.

Arrangementene gjennomføres både lokalt i de forskjellige prosjektene, ved våre avdelingskontorer og på web.

I tillegg til tradisjonelle sikkerhetstemaer tar NCC også opp psykisk helse og det hybride arbeidslivet, som har fått økt fokus de siste årene.

-Det skal være trygt å jobbe i NCC Og det skal være balanse mellom jobb og fritid. Årets HMS-uke tar derfor opp utfordringer rundt psykisk helse og rundt det hybride arbeidslivet og samhandling i vår virksomhet. Vi mener også at vi har funnet en god balanse på aktuelle temaer som angår både yrkesarbeidere og funksjonærer, sier Per Jonsson.


NCC har også invitert underentreprenører og andre kontakter til å delta på arrangementene.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Tor Heimdahl, media manager NCC i Norge. t. 95 13 06 93 e. tor.heimdahl@ncc.no

Om NCC. NCC er et av de ledende entreprenørselskapene i Norden. Som ekspert på å drive komplekse byggeprosesser, bidrar NCC til en bygg- og anleggsvirksomhet som har positiv innvirkning på kundene og for samfunnsutviklingen som helhet. Virksomheten omfatter utvikling av næringseiendom, bygge- og infrastrukturprosjekter samt produksjon av asfalt og steinmaterialer. I 2021 omsatte NCC for cirka 53 milliarder SEK og 13 000 ansatte. NCCs aksjer er notert på Nasdaq Stockholm.