Sjøentreprenøren utdyper havneområde for Aibel

Sjøentreprenøren AS har i høst inngått kontrakt med Aibel om utdypingsarbeider i havneområde ved oljeserviceselskapets verft i Haugesund.

Sjentreprenren AS er i gang med utdypingarbeidene av havneomrdet vest for verftsomrdets trrdokk ved Aibel Haugesund

Oppdraget består i fjerning av cirka 4200 kubikkmeter løsmasser, grusputer og sprengstein, og sprengning av cirka 2300 kubikkmeter fjell på sjøbunnen. Arbeidene er en del av Aibels arbeider knyttet til Johan Sverdrup fase 2. 

Det er vest for verftsområdets tørrdokk ved Aibel Haugesund at sjøområdet skal utdypes fra sjøkartnull cirka -9,5 til -11.

– Vi er svært glad for at Aibel har valgt Sjøentreprenøren som samarbeidspartner i dette prosjektet. Vi har lang erfaring med krevende jobber av denne typen, senest for Kværner på Stord, sier daglig leder Terje Pettersen i Sjøentreprenøren AS, som er et heleid datterselskap av NCC.

Sjøentreprenøren vil ta i bruk to bore- og sprengningsfartøy og ett gravefartøy for å utføre arbeidene, og opp mot 20 yrkesarbeidere vil jobbe i prosjektet.

Arbeidene startet opp 15.august og skal være ferdigstilt ved utgangen av januar 2020.


For ytterligere informasjon, kontakt:

Terje Pettersen, Daglig leder Sjøentreprenøren

T: +47 926 13 501, e: Terje.Pettersen@ncc.no

Robin Stenersen, Kommunikasjonsrådgiver NCC Infrastructure

T: +47 952 90 219, e: Robin.Stenersen@ncc.no

Mediekontakt: Robin Stenersen, kommunikasjonsrådgiver, NCC Infrastructure
t: 952 90 219 e: robin.stenersen@ncc.no 

Om NCC. Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på over 57 Mrd SEK i 2018. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.