Sjøentreprenøren utdyper Reipå havn

Sjøentreprenøren AS har inngått kontrakt med Meløy kommune i Nordland om mudringsarbeider for utdyping og utvikling av Reipå havn.

Reipå Havn i Meløy skal utvikles for framtidens fiskerinæring. I denne forbindelsen har Sjøentreprenøren vunnet entreprisen for del to av prosjektet «Utvikling Reipå Havn – Mudring».

Over et 4650 kvadratmeter stort område er Sjøentreprenøren nå i gang med mudring av cirka 5800 kubikkmeter masser, slik at en utdyper havnen til nivå -4 LAT. Massene skal brukes som utfylling i en sjete - en undervannskonstruksjon av stein - som skal bli parkeringsplass for fiskerihavnen.

 - Jobben i Reipå havn er en jobb som passer Sjøentreprenøren svært godt. Nå gleder vi oss til å komme i gang, sier daglig leder Terje Pettersen i Sjøentreprenøren.

Sjøentreprenøren bruker mudringsfartøyet Caesar til selve mudringsjobben. Caesar vil grave alle massene opp i splittlekter, som vil fortløpende bli tømt av gravemaskin på land.

Arbeidene startet opp medio november, skal pågå i cirka to måneder, og har en verdi på rundt sju millioner kroner.

Mer om Sjøentreprenøren

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Terje Pettersen, Daglig leder Sjøentreprenøren

T: +47 926 13 501, e: Terje.Pettersen@ncc.no

Robin Stenersen, Kommunikasjonsrådgiver NCC Infrastructure

T: +47 952 90 219, e: Robin.Stenersen@ncc.no

Mediekontakt: Robin Stenersen, kommunikasjonsrådgiver, NCC Infrastructure
t: 952 90 219 e: robin.stenersen@ncc.no 

Om NCC. Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på 54 Mrd NOK i 2019 og nærmere 15 500 ansatte. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.