NCC har signert asfaltkontrakter for 555 millioner kroner

NCC har så langt i år signert ni asfaltkontrakter med Statens Vegvesen og fylkeskommuner. Oppdragene løper over ett år og samlet har kontraktene en verdi på om lag 555 millioner norske kroner.

Vær og trafikk sliter på veiene, derfor er jevnlig vedlikehold viktig for å opprettholde trygge veier for trafikantene. En rapport bestilt av NCC viser at den akkumulerte vedlikeholdsetterslepet for veinettet i Skandinavia utgjør cirka 7,8 milliarder euro og vil fortsette å forringes dersom ingenting gjøres.

– Veinettet er en viktig forutsetning for at samfunnet vårt skal fungere og disse oppdragene bidrar til å bedre situasjonen. Kontraktene som nå er inngått, skal gjennomføres med effektiv logistikk og en godt planlagt fremdriftsplan, som vil bidra til sikker gjennomføring, sier André Waage, Head of department NCC Industry.

Arbeidet i de ni asfaltkontraktene omfatter fresing, asfaltering og andre arbeider i tilknytning til disse høytrafikkerte veistrekningene.

Fra nyttår ble det lovpålagt at offentlige anskaffelser skal ha en miljøvekt på minimum 30 prosent. NCC har levert miljødeklarasjoner, såkalte EPDer, i alle kontrakter.

– Det nye lovkravet har fungert godt. Flere land burde premiere CO2-reduksjon i anbudskonkurransene, sier André Waage.

Asfaltkontrakter NCC har signert med Statens vegvesen og fylkeskommuner så langt i år:

  • SVV Oppland og Hedmark       
  • SVV Stor-Oslo                         
  • Innlandet Fylkeskommune                   
  • SVV Sør i Trondheim               
  • SVV Nord i Trondheim            
  • Trondheim FV Sør                   
  • SVV Agder                              
  • SVV Vestfold                          
  • SVV Telemark             

Alle de ni kontraktene starter opp i løpet av våren og skal ferdigstilles i løpet av høsten.

De ni asfaltkontraktene, med en samlet verdi på 555 millioner, registreres i forretningsområdet NCC Industry i Q1 2024.

For ytterligere informasjon, kontakt:
André Waage, head of department NCC Industry Norway, t. 92 02 50 88
Tor Heimdahl, media manager NCC i Norge. t. 95 13 06 93 e. tor.heimdahl@ncc.no

Om NCC: NCC er et av de ledende entreprenørselskapene i Norden. Som ekspert på å drive komplekse byggeprosesser, bidrar NCC til en bygg- og anleggsvirksomhet som har positiv innvirkning på kundene og for samfunnsutviklingen som helhet. Virksomheten omfatter bygge- og infrastrukturprosjekter, produksjon av asfalt og steinmaterialer samt utvikling av næringseiendom. I 2023 omsatte NCC for cirka 57 milliarder SEK og 12 200 ansatte. NCCs aksjer er notert på Nasdaq Stockholm.