NCC har signert asfaltkontrakter for 380 millioner kroner

NCC har de siste ukene signert ni nye asfaltkontrakter med Statens vegvesen og fylkeskommuner. Den samlede kontraktsverdien er på om lag 380 millioner kroner.

Behovet for reasfaltering og oppgradering av det norske veinettet er betydelig og NCC har tidligere i år oppsummert det Skandinaviske vedlikeholdsetterslepet på nærmere 7,8 milliarder euro og veinettet vil fortsette å forringes dersom ingenting gjøres.  

-Vi ser daglig det store behovet for reasfaltering av det norske veinettet og de dekkekontraktene vi nå har signert er selvfølgelig et bidrag til å øke veistandarden. Samtidig er det viktig å understreke at behovet for asfaltering og utbedring av veinettet i Norge er enormt. Skal etterslepet reduseres, er det behov for en økt satsing på vedlikeholdet, sier André Waage, Head of Department NCC Industry.

De siste ukene har NCC signert følgende asfaltkontrakter til en samlet verdi på om lag 380 millioner kroner:

  • Sør-Trøndelag, Statens vegvesen
  • Nedre Buskerud, Asker og Bærum, Statens vegvesen
  • Sogn og Fjordane, Statens vegvesen
  • Nord i Rogaland, Statens vegvesen
  • Dalane og Jæren, Rogaland fylkeskommune
  • Ryfylke og Nord-Jæren, Rogaland fylkeskommune
  • Vestland, Vestland fylkeskommune
  • Fylkesveier Sunnmøre, Møre og Romsdal fylkeskommune
  • Fylkesveier Nordmøre, Møre og Romsdal fylkeskommune

Med disse ni nye kontraktsigneringene har NCC signert 18 kontrakter med Statens vegvesen og fylkeskommuner i år.

-Vi er godt fornøyde med årets anbudskonkurranser på statlige og fylkeskommunale veier. Vi ser at vi vinner våre kontrakter på en god miks av pris og gode miljødeklarasjoner med lave CO2-utslipp på våre asfaltleveranser. Innføringen av miljøvekting av kontrakerne fungerer dermed etter hensikten, sier André Waage.

Kontraktene med en samlet verdi på 380 millioner kroner registreres i forretningsområdet NCC Industry i Q2 2024.

For ytterligere informasjon, kontakt:
André Waage, Head of Department NCC Industry. t. 92 02 50 88
Tor Heimdahl, Media Manager NCC i Norge. t. 95 13 06 93 e. tor.heimdahl@ncc.no

Om NCC: NCC er et av de ledende entreprenørselskapene i Norden. Som ekspert på å drive komplekse byggeprosesser, bidrar NCC til en bygg- og anleggsvirksomhet som har positiv innvirkning på kundene og for samfunnsutviklingen som helhet. Virksomheten omfatter bygge- og infrastrukturprosjekter, produksjon av asfalt og steinmaterialer samt utvikling av næringseiendom. I 2023 omsatte NCC for cirka 57 milliarder SEK og 12 200 ansatte. NCCs aksjer er notert på Nasdaq Stockholm.