Lederbytte i forretningsområdet NCC Industry

Grete Aspelund blir ny leder for forretningsområdet NCC Industry. Hun er i dag direktør for Sweco i Norge og vil tiltre sin nye rolle senest 1. november 2022. Ylva Lagesson, som har vært leder for forretningsområdet siden november 2020 har valgt å gå tilbake til å jobbe nærmere virksomheten, som leder for divisjon Asfalt. Hun vil ha rollen som leder av forretningsområdet frem til Grete Aspelund tiltrer.

– Jeg er glad for å ønske Grete Aspelund velkommen til NCC. Hun er en anerkjent god og verdsatt leder som har levert sterke kommersielle resultater i sine tidligere roller. Vår industrielle virksomhet er en god, men kompleks virksomhet som har et stort potensial for god utvikling fremover, sier Tomas Carlsson, konsernsjef i NCC og fortsetter:

– Ylva Lagesson startet et nødvendig endringsarbeid i forretningsområdet i 2020. Utviklingen må fortsette og Ylva har konkludert med at hun foretrekker å jobbe nært virksomheten og å få til tydelig endring der. Jeg ser det som en stor styrke for NCC som selskap å ha ledere som kan bytte roller og gjøre innsats der det trengs mest, sier Tomas Carlsson.

Grete Aspelund har vært administrerende direktør for Sweco i Norge siden 2016. Hun har base i Oslo og har tidligere vært blant annet administrerende direktør i Nemko AS, et selskap innen testing, inspeksjon og sertifisering og i Rambøll Management Norway.

Forretningsområdet Industry er ett av NCCs fem forretningsområder. Forretningsområdet utvikler, produserer og selger bærekraftige steinmaterialer og asfaltprodukter til bygge- og infrastrukturprosjekter i Sverige, Norge, Danmark og Finland. Forretningsområdet omsatte for cirka 10,8 milliarder SEK i 2021 og hadde cirka 2 800 ansatte.

– Jeg ser frem til å bli kjent med hele den nordiske virksomheten og markedet. Området er kjent etter mange år hos rådgivende ingeniører, selv om dette er en ny bransje hvor jeg har mye å lære. Jeg vet at virksomheten har høy kompetanse og en ledende bærekraftsprofil og ser frem til å bidra til fortsatt utvikling, sier Grete Aspelund.

– Det å jobbe prosjektbasert og nært virksomheten er det jeg brenner for og trives med. Nå skal jeg fortsette med det endringsarbeidet vi har startet, for å gjøre asfaltvirksomheten enda sterkere, sier Ylva Lagesson.

Ylva Lagesson fortsetter som leder av forretningsområdet frem til Grete Aspelund tiltrer, som vil være senest 1. november 2022.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Tove Stål, Pressesjef NCC Group, +46 7 652 16 102

Om NCC. NCC er et av de ledende entreprenørselskapene i Norden. Som ekspert på å drive komplekse byggeprosesser, bidrar NCC til en bygg- og anleggsvirksomhet som har positiv innvirkning på kundene og for samfunnsutviklingen som helhet. Virksomheten omfatter utvikling av næringseiendom, bygge- og infrastrukturprosjekter samt produksjon av asfalt og steinmaterialer. I 2021 omsatte NCC for cirka 53 milliarder SEK og 13 000 ansatte. NCCs aksjer er notert på Nasdaq Stockholm.