NCC bygger Hokksund renseanlegg for Øvre Eiker kommune

På oppdrag for Øvre Eiker kommune starter NCC i januar opp arbeidet med å bygge Hokksund renseanlegg. Kontrakten har en verdi på ca. 330 MNOK. Det nye renseanlegget skal etter planen ferdigstilles 1. kvartal 2025.

Kontrakten med Øvre Eiker kommune ble signert 9. januar 2023. NCC, kommunen og øvrige samarbeidspartnere har siden sist vinter jobbet i samspill for å utvikle og optimalisere prosjektplanen for renseanlegget.

- Det har vært en spennende og lærerik prosess så langt og vi gleder oss stort til å sette i gang med selve byggingen av anlegget. Dette er et viktig anlegg for å kunne ha den befolkningsutviklingen vi ønsker i kommunen, sier Kim Karlsen, tjenesteleder for Vann og avløp i Øvre Eiker kommune.

- Vi vil takke Øvre Eiker kommune for muligheten til å gjennomføre dette prosjektet. Det har vært en meget konstruktiv og god samspillsfase siden sist vinter, som har resultert i et optimalisert prosjektforslag som vil møte kommunens behov for fremtiden. Renseanlegg er komplekse konstruksjoner, som krever solid kompetanse og erfaring for å få til et godt sluttprodukt, sier avdelingsleder NCC Building Viken Vest Bjørn Kristian Hole.

- Prosjektet passer NCC sin samlede kompetanse og vi ser frem til å sammen med kunden, og andre samarbeidspartnere bygge et fremtidsrettet renseanlegg for kommunens innbyggere, sier leder for NCC Building Norge Roger Nygård.

Et moderne og publikumsfokusert anlegg
Nye Hokksund renseanlegget blir et moderne anlegg, og får etter ferdigstillelse fordoblet sin rensekapasitet. Det er planlagt pla
ss-støpte lukkede tanker og bassenger, med tilhørende punktavsug og luktreduksjonsanlegg, som vil sikre et godt inneklima i bygningen.

Det er også satt fokus på opplæringsmulighetene ved et slikt anlegg, som kan gjøre bygget spennende for nærmiljøet. Det er planlagt et display inn til selve renseprosessen, som vil gi innsyn i anlegget for de som ferdes langs nærliggende turstier. Den planlagte oppgraderingen vil tilrettelegge for opplæring for både voksne og barn i renseprosessen.

- Vi har hatt høyt fokus på å møte byggherrens ønsker og ideer for et slikt anlegg. Samspillsprossen har vært svært verdiskapende og vi har fått bruke vår samlede kompetanse, sammen med kundens erfaringer. Det har resultert i ett meget sterkt konsept som nå skal bygges, sier prosjektleder i NCC Building Viken-Vest, Bao Huynh.

Høye miljøambisjoner
Øvre Eiker kommune har høye miljøambisjoner, og prosjektet skal gjennomføres som en fossilfri byggeplass. Det skal installeres varmepumpe som gjenvinner varme fra renset avløpsvann, samt solcellepaneler på tak og fasade mot sør. Prosjektet skal også legge frem et klimagassregnskap.

Hokksund renseanlegg vil ved ferdigstillelse ha en utvidet renseprosess, som omfatter nitrogenrensning og en skjerpelse av fosforfjerning til 95%. Denne oppgradering av renseanlegget vil gi positive effekter for Drammenselven, og bidrar med de høye rensekravene også til en renere Oslofjord.

Prosjektleder Bao Huyhn er fornøyd med de høye miljøambisjonene i byggeprosjektet og ser frem til byggestart.

- NCC er opptatt av å ivareta miljøhensynene og drive bærekraftige byggeprosesser, så vi ser frem til å komme i gang med dette spennende prosjektet, sier Huynh.

Prosjektet på cirka 330 MNOK ordreregistres i 1. kvartal 2023 i forretningsområdet NCC Building Nordics.

Illustrasjoner: NUNO arkitektur

For ytterligere informasjon, kontakt:
Tor Heimdahl, media manager NCC i Norge.
t. 95 13 06 93 e. tor.heimdahl@ncc.no

Om NCC. NCC er et av de ledende entreprenørselskapene i Norden. Som ekspert på å drive komplekse byggeprosesser, bidrar NCC til en bygg- og anleggsvirksomhet som har positiv innvirkning på kundene og for samfunnsutviklingen som helhet. Virksomheten omfatter utvikling av næringseiendom, bygge- og infrastrukturprosjekter samt produksjon av asfalt og steinmaterialer. I 2021 omsatte NCC for cirka 53 milliarder SEK og 13 000 ansatte. NCCs aksjer er notert på Nasdaq Stockholm.