Denne uken starter NCC arbeidet med asfaltering av riksveier i Sør-Trøndelag

På oppdrag for Statens vegvesen skal NCC Industry asfaltere på riksveier i Sør-Trøndelag. Asfaltkontrakten har en verdi på om lag 37 millioner kroner.

Totalt skal NCC Industry legge 27 000 tonn asfalt på veistrekningene på E6, E39 og Rv 70. I tillegg til produksjon og legging av asfalt, inngår også asfaltfresing av totalt 46 000 kvadratmeter gammel asfalt.

-Vi starter opp denne uken og alt skal ferdigstilles i løpet av høsten, sier Thor Kvam, Area manager i NCC Industry.

Asfaltarbeidene gjennomføres etappevis og i tillegg til 10 ansatte fra NCC vil 15 ansatte fra underentreprenører og transportører være involvert i arbeidet.

Ber bilistene vise hensyn
Veia
rbeidernes og trafikantenes sikkerhet er i fokus i forbindelse med asfaltarbeidene. Arbeidet skal utføres om natten og området som skal asfalteres sikres med trafikksikring og nedsatt hastighet.

- Vis hensyn til veiarbeideren. Senk farten og følg skilting og trafikkdirigentens anvisninger. Så kommer alle som ferdes på og langs veien sikkert frem og alle som er involvert i asfaltarbeidet kommer hjem etter endt arbeidsøkt, sier Thor Kvam.

Kontrakten ordreregistreres i 2. kvartal 2023 i forretningsområdet NCC Industry.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Thor Kvam, area manager NCC Industry Midt-Norge, t. 928 56 436
Tor Heimdahl, media manager NCC i Norge. t. 95 13 06 93 e. tor.heimdahl@ncc.no

Om NCC: NCC er et av de ledende entreprenørselskapene i Norden. Som ekspert på å drive komplekse byggeprosesser, bidrar NCC til en bygg- og anleggsvirksomhet som har positiv innvirkning på kundene og for samfunnsutviklingen som helhet. Virksomheten omfatter bygge- og infrastrukturprosjekter, produksjon av asfalt og steinmaterialer samt utvikling av næringseiendom. I 2022 omsatte NCC for cirka 54 milliarder SEK og 12 500 ansatte. NCCs aksjer er notert på Nasdaq Stockholm.