NCC-bygde jernbanestrekningen Venjar – Eidsvoll offisielt åpnet

NCC overleverte høsten 2022 delprosjektet Venjar – Eidsvoll stasjon til Bane NOR. Mandag ble hele strekningen med nytt dobbeltspor mellom Venjar – Langset i Eidsvoll offisielt åpnet.

Åpningen ble markert med åpningstog fra Oslo S og gjennom hele jernbanestrekningen, før samferdselsminister Jon-Ivar Nygård kunne klippe snora på Eidsvoll stasjon.

Den 13,5 kilometer lange jernbanestrekningen med dobbeltspor vil bidra til bedre punktlighet og plass til flere tog på strekningen mellom Oslo og Hamar.

NCC har i sitt delprosjekt bygget 9 kilometer med ny jernbane som har inkludert fem bruer og en 400 meter lang betongtunnel. Hele prosjektet ble levert sju måneder før tiden, godt innenfor budsjett og uten skader.

Dette har vært et prosjekt hvor NCC har utnyttet sin brede kompetanse til å gjennomføre et komplekst jernbaneprosjekt sammen med våre partnere og Bane NOR. Det har vært et svært godt samarbeid og det har bidratt til et svært vellykket prosjekt for oss i NCC, sier Per Jonsson, leder for NCC Infrastructure i Norge.

-Jernbaneprosjektet Venjar - Langset er virkelig et suksessprosjekt! Jeg må si at jeg blir stolt når jeg ser hva man har fått til gjennom godt samarbeid og en formidabel innsats, sa konsernsjef i Bane NOR, Henning Bråtebæk, i forbindelse med åpningen i dag.

Jernbanebyggingen har foregått tett på eksisterende jernbanespor i drift, og Eidsvoll stasjon har også vært i drift gjennom hele byggeperioden.

Prosjektleder i Bane NOR, Leif Arne Hafstad har tidligere uttrykt stor tilfredshet for NCCs gjennomføring av prosjektet.

Det er bare å berømme NCCs prosjektleder og hans team for leveransen i prosjektet, sa Hafstad ved overleveringen av prosjektet, høsten 2022.

FOTO: NCC

For ytterligere informasjon, kontakt:
Renate Berget, avdelingsleder NCC Infrastructure, t. 97 08 07 78
Robin Stenersen, kommunikasjonsrådgiver NCC i Norge, t. 95 29 02 19

Om NCC: NCC er et av de ledende entreprenørselskapene i Norden. Som ekspert på å drive komplekse byggeprosesser, bidrar NCC til en bygg- og anleggsvirksomhet som har positiv innvirkning på kundene og for samfunnsutviklingen som helhet. Virksomheten omfatter bygge- og infrastrukturprosjekter, produksjon av asfalt og steinmaterialer samt utvikling av næringseiendom. I 2022 omsatte NCC for cirka 54 milliarder SEK og 12 500 ansatte. NCCs aksjer er notert på Nasdaq Stockholm.