NCC skal bygge broer på Fv. 562

NCC har fått i oppdrag av entreprenøren Sartor/Drange AS å utføre betongarbeidene for fire broer og diverse støttemurer i terreng på fylkesvei 562 mellom Lavik og Haugland på Askøy i Vestland fylke. Kontraktsverdien er på cirka 88 MNOK.

Ny bro over den nye fylkesvegen

NCC gikk i anbudsfasen sammen med Sartor/Drange AS om å bli prekvalifisert for jobben, og blir nå UE av entreprenøren.

– Vi gleder oss til å komme i gang med denne jobben. Det blir spennende å løse utfordringene med de krevende brokonstruksjonene på en god måte. Dette er et prosjekt som passer oss godt, sier leder Henning Simonsen i NCC Civil West.

NCC skal utføre alt av betongarbeid for Sartor & Drange. Fire betongbroer samt diverse murer og cirka 1300 meter med murkroner, som til sammen vil utgjøre i overkant av 7000 kubikkmeter med betong.

De fire nye bruene skal gå over Pollelva, Hilleren, Berget og Kråvik. Det blir lagt til rette for myke trafikanter med å bygge en gang- og sykkelvei på hele strekningen, og en rekke avkjøringer skal samles.

Betongarbeidene starter i august 2022 og vil pågå frem til høsten 2025. Oppdragsgiver er Vestland fylkeskommune.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Henning Simonsen, leder i NCC Civil West t. 916 94 799 e. Henning.Simonsen@ncc.no

Robin Stenersen, kommunikasjonsrådgiver i NCC Infrastructure t. 95290219
e. robin.stenersen@ncc.no

Tor Heimdahl, media manager NCC i Norge. t 951 30 693 e. tor.heimdahl@ncc.no

Mediekontakt: Robin Stenersen, kommunikasjonsrådgiver, NCC Infrastructure
t: 952 90 219 e: robin.stenersen@ncc.no 

Om NCC. NCC er et av de ledende entreprenørselskapene i Norden. Som ekspert på å drive komplekse byggeprosesser, bidrar NCC til en bygg- og anleggsvirksomhet som har positiv innvirkning på kundene og for samfunnsutviklingen som helhet. Virksomheten omfatter utvikling av næringseiendom, bygge- og infrastrukturprosjekter samt produksjon av asfalt og steinmaterialer. I 2021 omsatte NCC for cirka 53 milliarder SEK og 13 000 ansatte. NCCs aksjer er notert på Nasdaq Stockholm.