Signerte driftskontrakt på nesten en halv milliard

NCC har nylig skrevet kontrakt med Statens vegvesen om fem års drift og vedlikehold av riks- og fylkesveier i Ringerike, Hole, Modum, Sigdal, Krødsherad og deler av Jevnaker kommune i Buskerud. Kontrakten har en verdi på 464 millioner kroner.

– Vi er svært glade for at vi med denne avtalen fortsatt kan utføre drift og vedlikehold av vegnettet i Ringeriksregionen, og dermed bidra til sikre veier for trafikantene, sier direktør Anders Høvik i NCC Road Services Norge.

I forrige uke ble kontrakten signert av direktør Høvik og regionsdirektør for Statens vegvesen Sør, Kjell Inge Davik.

– Ringerike kontrakten er en strategisk viktig kontrakt for NCC, og har vært driftet av NCC siden 2004. Det er derfor gledelig at NCC nå går inn i sin fjerde strake kontraktsperiode. Den nye kontrakten inneholder større grad av egen regi drift, men Ringerike er den kontrakten hvor vi har utført mest egen regi opp igjennom årene så vi er godt rustet for fem nye år, sier Høvik.

Kontrakten inkluderer også gang- og sykkelstier langs riksvegene, samt tilhørende sidearealer, utstyr og installasjoner. Totalt er 749 km veg totalt av kontrakten – hvorav 192 km er stamveg, 151 km er øvrig riksveg, 345 km er fylkesveger samt 61 km gang- og sykkelveger

Den nye driftskontraken gjelder i fem år fra 1.september 2018. Ved anbudsåpning var NCC og BMO Entreprenør de to tilbyderne som leverte anbud på kontrakten.


MEDIEKONTAKTER:
Anders Høvik, Direktør Road Services, NCC Norge AS - Infrastructure
E: Anders.hovik@ncc.no , t: +47 932 15 945

Tor Heimdahl, Kommunikasjonssjef NCC i Norge
E: tor.heimdahl@ncc.no , t: +47 951 30 693

Mediekontakt: Robin Stenersen, kommunikasjonsrådgiver, NCC Infrastructure
t: 952 90 219 e: robin.stenersen@ncc.no 

Om NCC. Vi skaper vinnende prosjekter i samarbeid med våre kunder. NCC er ett av Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning på SEK 55 milliarder og over 17.800 ansatte i 2017. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. Les mer om oss på NCC.no og følg oss på sosiale medier og på NCC sin bransjeblogg (https://beyondconstruction.no/) for tilgang til de ferskeste nyhetene. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.