NCC overleverte Halden kommunes første plusshus

NCC overleverte i dag Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter til Halden Kommune. Solceller, ekstra isolering, energibrønner og varmepumpe er med på å gjøre dette til Halden kommunes første plusshus. Et plusshus produserer mer energi over året enn det forbruker.

Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter er på 1 350 kvadratmeter fordelt på to etasjer. Bygget består av flere avdelinger og vil bli benyttet av mennesker med nedsatt funksjon- og utviklingshemninger til tilrettelagt arbeid ut ifra egne forutsetninger.

-Vi gleder oss veldig til å åpne dørene her. Det har vært en veldig fin og lærerik samspillprosess fra oppstart av prosjekteringsfasen og videre gjennom hele utførelsesfasen, med en avslutning godt innenfor prosjektets tidsramme og budsjett, sier Ingar Orud, prosjektleder i Halden kommune.

Hjertet i bygget
Arbeids- og aktivitetssenteret blir bygget med mer isolering enn de kravene som ligger i de byggetekniske forskriftene. På taket er det installert 600 kvm2 med solcellepanel. Disse er beregnet til å produsere ca. 80 000 kWh strøm i året. I tillegg har det blitt boret 4 energibrønner som skal forsyne bygget med varme, blant annet til gulvvarme, forbruksvann og forvarming av ventilasjonsluft.

-Det tekniske rommet er hjertet i bygget. Her får vi opp varmen fra grunn, som blir distribuert ut i bygget. Overskuddet fra produksjon av strøm fra solceller blir ført tilbake på strømnettet, noe som gir mer strøm ut på nettet og en besparelse på strømregningen, sier Lars Eivind Karlsen, prosjektleder i NCC.

Reduserte klimautslipp og gjenbruk i fokus
Arbeids- og aktivitetssenteret i Halden har i byggeperioden hatt 20 prosent lavere klimagassutslipp, enn gjeldende referansebygg i de byggetekniske forskriftene.

-Det har vært spennende å levere på de miljøkravene kommunen satt for byggingen av Båstadlund. NCC og Halden kommune fikk god erfaring med å bruke bergvarme fra Halden Helsehus-prosjektet, noe vi tok med i Båstadlund-prosjektet. Ved å tenke driftskostnader i utviklingsfasen, blir bygget billigere å drifte på sikt, sier Karlsen.

Det har vært fokus på avfallssortering i prosjektet, der NCC leverte på Halden kommunes mål på 90 prosent. Det har i tillegg vært gjenbruk av granittmur, granitt kantstein og knuste betongmasser fra rivearbeider. Her ble også vinduer fra eksisterende bygg levert for ombruk.

Bygget blir offisielt åpnet etter sommerferien.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Lars Eivind Karlsen, prosjektleder NCC Building Nordics, t 91 79 99 50
Tor Heimdahl, media manager NCC i Norge. t. 95 13 06 93 e. tor.heimdahl@ncc.no

Om NCC: NCC er et av de ledende entreprenørselskapene i Norden. Som ekspert på å drive komplekse byggeprosesser, bidrar NCC til en bygg- og anleggsvirksomhet som har positiv innvirkning på kundene og for samfunnsutviklingen som helhet. Virksomheten omfatter bygge- og infrastrukturprosjekter, produksjon av asfalt og steinmaterialer samt utvikling av næringseiendom. I 2023 omsatte NCC for cirka 57 milliarder SEK og 12 200 ansatte. NCCs aksjer er notert på Nasdaq Stockholm.