NCC skal asfaltere ny innfartsvei til Jessheim

NCC Industry skal på oppdrag for Gjermundshaug Anlegg asfaltere den nye innfartsveien til Jessheim i Ullensaker kommune, som nå er under bygging. Asfalteringsarbeidet skal være ferdig til høsten.

Det er planlagt å produsere og legge over 22 000 tonn asfalt til den 2,5 kilometer lange innfartsveien og 300 meter med eksisterende vei. Arbeidet vil pågå i etapper og de første tonnene med asfalt ble lagt i november i fjor. Det store volumet kommer sommer/høst 2023.

-Vi har solid kompetanse på å utføre denne typen prosjekter og i samhandling med Gjermundshaug Anlegg vil vi gjennomføre et asfaltprosjekt som krever god planlegging og kvalitet i hele leveransen fra produksjon til legging og ferdig vei, sier André Waage, Head of Department NCC Industry.

Prosjektet innebærer asfaltering av bære- og slitelag av 2,5 kilometer vei, to bruer, kulverter og fem rundkjøringer.

NCC vil i arbeidet benytte et asfaltlag på fem personer, et membranlag på fire personer tre personer involvert ved asfaltfabrikken. I tillegg vil oppdraget involvere en rekke asfalttranportører som skal frakte asfalten fra fabrikk og ut til asfalteringsstedet.

-Asfaltering handler mye om logistikk og samkjøring med anleggsentreprenør. God dialog med kunde om fremdriften står dermed sentralt for å få til et godt asfaltprosjekt, sier Area manager Øistein Bekken.

Prosjektet ordreregistres i 1. kvartal 2023 i forretningsområdet NCC Industry.

Bilder: Illustrasjonsbilder NCC Industry.
FOTO: NCC

For ytterligere informasjon, kontakt:
Øistein Bekken, Area Manager NCC Industry t. 45 23 78 38

Tor Heimdahl, media manager NCC i Norge. t. 95 13 06 93 e. tor.heimdahl@ncc.no

Om NCC: NCC er et av de ledende bygg- og anleggsselskapene i Norden. Med utgangspunkt i vår ekspertise i å håndtere og lede kompleksiteten i byggeprosesser skaper NCC den positive påvirkningen byggeprosjekter har for kunder og samfunnet. Vår virksomhet inkluderer utvikling av forretningsbygg, gjennomføring av bygg- og infrastrukturprosjekter, asfalt og produksjon av pukk og grus. I 2022 omsatte NCC for SEK 54 mrd og hadde 12.500 ansatte. NCCs aksjer er notert på Nasdaq Stockholm.