NCC skal asfaltere E18 Vestkorridoren Strand – Ramstadsletta i Bærum

På oppdrag for Skanska skal NCC produsere og legge 40 000 tonn asfalt på E18-prosjektet Vestkorridoren Strand – Ramstadsletta. Arbeidet starter opp i 2023 og skal ferdigstilles i 2028.

Asfaltoppdraget omfatter 2 km ny E18 med 2x3 felt på strekningen Strand - Ramstadsletta samt endringer av lokalvegsystemet i Høvikområdet. NCC Industry starter opp med enkelte deler av prosjektet i 2023, men det største volumet kommer i 2025 og 2026.  

- NCC har de siste årene gjennomført en rekke store og komplekse asfaltoppdrag og har derfor et godt og velsmurt apparat for å kunne gjennomføre denne typen asfaltoppdrag, sier André Waage, Head of Department i NCC Industry.

E18 Vestkorridoren er et av Norges største veiprosjekter som skal bidra til å redusere bilbruken og sørge for at flere kan reise kollektivt, sykle eller gå. Fjerntrafikken vil skilles i større grad fra lokaltrafikken. Dette skal gi muligheter for by- og stedsutvikling samtidig som trafikkflyten bedres for den viktige næringstransporten mellom landsdelene som skal gjennom Oslo. Prosjektet Vestkorridoren skal også redusere støy- og støvplagene fra E18 og øke trafikksikkerheten.

NCC skal produsere asfalten fra en av landets mest bærekraftige asfaltfabrikker. CO2-utslippet fra asfaltproduksjonen blir betydelig redusert i forhold til tradisjonell asfaltproduksjon.

-Vi benytter CO2-nøytral trepellets som fyringskilde og kortreiste steinmaterialer fra Steinskogen pukkverk i Bærum, hvor asfaltfabrikken står plassert. Det gjør at vi kan levere en løsning som reduserer CO2-utslippet betydelig, sier Operation specialist Klavs Bebriss.

I prosjektet benyttes også konseptet NCC Green Asphalt, som betyr at asfaltproduksjonen har fokus på energiforbruk, tørre steinmaterialer og bruk av gjenbruksasfalt. Bebriss forteller også at NCC sammen med kunden skal se på muligheter for tynndekkeløsninger og andre tiltak som vil bidra til asfalteringsløsninger med lavt CO2-utslipp.

Asfaltprosjektet vil involvere nærmere 20 ansatte fra NCC Industry. I tillegg kommer transportører og andre støttefunksjoner.

Prosjektet ordreregistres i 1. kvartal 2023 i forretningsområdet NCC Industry.
 

For ytterligere informasjon, kontakt:
André Waage, Head of Department NCC Industry.
t. 920 25 088

Tor Heimdahl, media manager NCC i Norge.
t. 95 13 06 93 e. tor.heimdahl@ncc.no

Om NCC: NCC er et av de ledende bygg- og anleggsselskapene i Norden. Med utgangspunkt i vår ekspertise i å håndtere og lede kompleksiteten i byggeprosesser skaper NCC den positive påvirkningen byggeprosjekter har for kunder og samfunnet. Vår virksomhet inkluderer utvikling av forretningsbygg, gjennomføring av bygg- og infrastrukturprosjekter, asfalt og produksjon av pukk og grus. I 2022 omsatte NCC for SEK 54 mrd og hadde 12.500 ansatte. NCCs aksjer er notert på Nasdaq Stockholm.