NCC bygger nærvarmeanlegg for Teknobyen i Trondheim

NCC bygger på oppdrag for KLP Eiendom AS et energieffektiviserende nærvarmeanlegg for Teknobyen – Trondheims nye senter for teknologi og forskning. Avtalen har en verdi på NOK 46 mill.

Nærvarmeanlegget «Teknobyen energy grid» er utviklet og bygges i forbindelse med NCCs pågående oppføring av det 47 250 kvadratmeter store kontorbygget Teknostallen i Trondheim, og som er en sentral del av byens nye senter for teknologi og forskning, Teknobyen.

– Denne løsningen er et godt eksempel på hva man kan få ut av gode samspillsprosesser, gode samspillsmedarbeidere og en innovativ byggherre. KLP Eiendom Trondheim utfordrer oss, og det liker vi, sier Head of Department Lars Petter Gamlem i NCC Building Midt-Norge.

Nærvarmeanlegget som blir en helhetlig varme- og kuldeløsning for Teknobyen, vil utveksle energi mellom Teknobyen-byggene. Den felles varmesentralen vil ha en effekt på 1,8 megawatt (MW) og vil betjene store deler av Teknobyens opp mot 100 000 kvadratmeter med kontor- og næringsarealer.

– Konseptet er utviklet og basert på et naturlig kuldemedium som propan, og dermed med betydelig mindre klimapåvirkning sammenliknet med dagens tradisjonelle varmepumpeanlegg, og vil også ha lengre levetid, forteller NCCs prosjektutvikler Jan Martin Lervåg i Trondheim.

Nærvarmeanlegget skal settes i drift i juli 2023 i forbindelse med åpningen av første byggetrinn av Teknostallen.

­– Vi har en strategisk ambisjon om å være ledende på miljø og bærekraft, og dette tiltaket støtter godt opp om vår strategi. Vi ser frem til å se resultatet av NCCs arbeid og er sikker på at «Teknobyen energy grid» blir levert i tråd med avtalen, sier prosjektleder Lasse Volden i KLP Eiendom.

For mer informasjon, kontakt

Lars Petter Gamlem, Head of Department NCC Building Midt-Norge

T: +47 982 65 665  E: Lars.Petter.Gamlem@ncc.no


Jan Martin Lervåg, Prosjektutvikler NCC Building Midt-Norge

T: +47 971 87 585  E: Jan.Martin.Lervåg@ncc.no


Robin Stenersen, Kommunikasjonsrådgiver NCC Norge,

T: +47 952 90 219  E: Robin.Stenersen@ncc.no

Om NCC. NCC er et av de ledende entreprenørselskapene i Norden. Som ekspert på å drive komplekse byggeprosesser, bidrar NCC til en bygg- og anleggsvirksomhet som har positiv innvirkning på kundene og for samfunnsutviklingen som helhet. Virksomheten omfatter utvikling av næringseiendom, bygge- og infrastrukturprosjekter samt produksjon av asfalt og steinmaterialer. I 2021 omsatte NCC for cirka 53 milliarder SEK og 13 000 ansatte. NCCs aksjer er notert på Nasdaq Stockholm.