Lars Petter Gamlem er ny leder i NCC Building Norway

Lars Petter Gamlem er i dag avdelingsleder for NCCs avdeling i Midt-Norge, en rolle han har hatt siden 2015. Han er utdannet sivilingeniør, Master of Science and Technology, fra NTNU.  

- Jeg er svært glad for at Lars Petter Gamlem har takket ja til å overta som leder av divisjon Building Norge. Gjennom mer enn 18 år i NCC har han opparbeidet en solid erfaring og han har demonstrert svært gode lederegenskaper. Gjennom hans lederskap har avdelingen i Midt-Norge bygget opp svært gode kunderelasjoner og leverer høy kvalitet i sine prosjekter, sier Head of Building Nordics, Catarina Molén-Runnäs. 

Lars Petter Gamlem startet i NCC i 2005 som planlegger og assisterende anleggsleder på Nye Ahus, og har hatt flere roller som både anleggsleder og prosjektleder. Før han tok over som avdelingsleder for NCCs avdeling i Midt-Norge ledet han gjennom flere år NCCs markeds- og prosjektutviklingsarbeid i regionen. 

- Jeg takker for tilliten og ser frem til å arbeide med den videre utviklingen av divisjonen. Vi har gode planer for veien videre og svært dyktige medarbeidere. Over tid har vi jobbet målrettet med kunnskapsdeling på tvers av avdelingene i Norge, og ved å bruke hele den nordiske ekspertisen i NCC har vi vunnet en rekke spennende prosjekter, sier Lars Petter Gamlem. 

Lars Petter Gamlem tiltrådte stillingen som Head of division, Building Norway med virkning fra 1. desember i år. 

Blant prosjektene NCC Building Norway gjennomfører er Stovner bad, Bentsebrua skole, Brenneriveien studentboliger, kontorbygget Valle Vision i Oslo, samt Ny Sikkerhetspsykiatri på Ila i Bærum, Sarpsborg bibliotek, Hokksund renseanlegg, Tønsberg tinghus, og Granåsen fotballhall og kontorbygget Teknostallen i Trondheim. 


For ytterligere informasjon, kontakt:
Tor Heimdahl, media manager NCC i Norge. t. 95 13 06 93 e. tor.heimdahl@ncc.no

Om NCC: NCC er et av de ledende entreprenørselskapene i Norden. Som ekspert på å drive komplekse byggeprosesser, bidrar NCC til en bygg- og anleggsvirksomhet som har positiv innvirkning på kundene og for samfunnsutviklingen som helhet. Virksomheten omfatter bygge- og infrastrukturprosjekter, produksjon av asfalt og steinmaterialer samt utvikling av næringseiendom. I 2022 omsatte NCC for cirka 54 milliarder SEK og 12 500 ansatte. NCCs aksjer er notert på Nasdaq Stockholm.