NCC skal bygge Ny Sikkerhetspsykiatri på Ila i Bærum

NCC har i dag signert kontrakt med Helse Sør-Øst RHF for bygging av et nytt bygg for sikkerhetspsykiatri på Ila i Bærum. Kontrakten har en verdi på ca 1 milliard norske kroner.

NCC skal etablere bygget for sikkerhetspsykiatri med tilhørende uteområder og perimetersikring. Bygget har to hoveddeler, en for døgnenheter og et mottaksbygg. Totalt blir bygget på 14 500 kvm.

Når bygget står ferdig skal det samle lokal og regional sikkerhet for psykiatri, regional seksjon for utviklingshemming/ autisme og regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsel – og rettspsykiatri under samme tak.

Gjennom samspillsfasen har NCC, Oslo universitetssykehus og prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst løst utfordringer sammen, og jobbet seg fram til et bygg med strenge krav til robusthet, kvalitet og sikkerhet. Det er få referansebygg av samme type, og grunnet byggets funksjonskrav, krever det mye areal.

-Dette er en stor dag for NCC. Det har vært en vellykket samspillsfase der alle involverte parter har bidratt til å utarbeide et godt prosjekt for byggherren. Dialogen med Helse Sør-Østs prosjektorganisasjon og involverte arkitekter og rådgivere har vært svært god og konstruktiv. Med dette utgangspunktet har vi et godt forberedt byggeprosjekt vi nå skal starte opp, sier Roger Nygård, Head of NCC Building Norge.

NCC har fra tidligere prosjekter opparbeidet solid erfaring og kompetanse på hvordan utforme gode løsninger med denne graden av skjerming og sikkerhet, som det er innen sikkerhetspsykiatri. Med dette prosjektet har NCC, sammen med Helse Sør-Øst RHF og samarbeidspartnere, utviklet denne kompetansen ytterligere gjennom en meget produktiv og verdiskapende samspillsfase.

-Samspillsgruppen har gjennomført arbeidet med medvirkning fra Oslo Universitets-sykehus. De er prosjektets viktige informasjonskilde i hva som er viktig for både pasienter, ansatte og andre brukere av bygget. Dette ser vi har vært avgjørende for prosjektet. Vi ser nå virkelig fram til å starte byggingen av dette viktige samfunns-oppdraget, sier avdelingsleder i NCC, Bjørn Kristian Hole.

Det er planlagt oppstart av byggearbeidene i løpet av sommeren 2023 og bygget overleveres byggherren i Q1 2026.

Kontrakten ordreregistreres i andre kvartal 2023 i forretningsområdet NCC Building Nordics.

Illustrasjon: Helse Sør-Øst RHF.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Bjørn Kristian Hole, avdelingsleder Viken Vest, NCC Building Nordics, t. 920 88 901

Tor Heimdahl, media manager NCC i Norge. t. 95 13 06 93 e. tor.heimdahl@ncc.no

Om NCC: NCC er et av de ledende entreprenørselskapene i Norden. Som ekspert på å drive komplekse byggeprosesser, bidrar NCC til en bygg- og anleggsvirksomhet som har positiv innvirkning på kundene og for samfunnsutviklingen som helhet. Virksomheten omfatter bygge- og infrastrukturprosjekter, produksjon av asfalt og steinmaterialer samt utvikling av næringseiendom. I 2022 omsatte NCC for cirka 54 milliarder SEK og 12 500 ansatte. NCCs aksjer er notert på Nasdaq Stockholm.