HMS-øvelse på Bentsebrua skole

Denne uken gjennomfører NCC sin årlige HMS-uke hvor alle ansatte i Norden deltar på ulike arrangementer. På byggprosjektet Bentsebrua skole i Oslo Kommune har det blitt gjennomført skarp øvelse med flere elementer nettopp for å øve på sikkerhet.

Førstehjelp er ferskvare. For oss i NCC er det helt avgjørende med et godt HMS-arbeid og at alle er klare hvis det først skjer noe. Det at Røde Kors var med i dag gir en ekstra grad av seriøsitet. De er meget drevne på øvelser og førstehjelp, så det var veldig lærerikt at de var med både under gjennomføringen, men også under evalueringen, sier HMS-leder Johnny Aaland.

Onsdag var det flere elementer som skulle øves på. Både egne NCC-ansatte, datterselskaper og underentreprenører måtte håndtere fem ulykker som skjedde i samme tidsrom. Fallulykke fra stige, strømskade, hjertestans, illebefinnende i kran og benskade via fall var scenarioene som ble iscenesatt på prosjektet.

Vi har flere språk på arbeidsplassen, så for vår del var det også vesentlig at alle underentreprenørene ble inkludert i øvelsen. En ulykke bryr seg ikke om språkbarrierer, så derfor var det lærerikt at vi fikk øvd på tvers av språk, sier Aaland.

Etter gjennomført øvelse ble det runder med evaluering med de involverte. Hver faggruppe tok en gjennomgang med hvordan øvelsen ble opplevd, og alle fikk luftet sine tanker og erfaringer. I etterkant ble det også gjennomført en evaluering med ledere, der viktige aksjonspunkt ble bestemt.

-Dette har vært en veldig fin og viktig øvelse for alle på dette prosjektet. Ulykker på en byggeplass kan fort bli ekstra uoversiktlig, og det er flere elementer man skal være oppmerksom på. Jeg synes vi fikk en veldig fin gjennomføring, så det er absolutt en stor verdi i å gjennomføre slike store øvelser som NCC har tatt initiativ til, sier Kjell André Ringdal, instruktør i Røde Kors Førstehjelp AS.

Bildetekst: NCC gjennomførte øvelse på prosjektet Bentsebrua skole i Oslo.
FOTO: NCC

For ytterligere informasjon, kontakt:
Tor Heimdahl, media manager NCC i Norge. t. 95 13 06 93 e. tor.heimdahl@ncc.no

Om NCC: NCC er et av de ledende entreprenørselskapene i Norden. Som ekspert på å drive komplekse byggeprosesser, bidrar NCC til en bygg- og anleggsvirksomhet som har positiv innvirkning på kundene og for samfunnsutviklingen som helhet. Virksomheten omfatter bygge- og infrastrukturprosjekter, produksjon av asfalt og steinmaterialer samt utvikling av næringseiendom. I 2022 omsatte NCC for cirka 54 milliarder SEK og 12 500 ansatte. NCCs aksjer er notert på Nasdaq Stockholm.