NCC bygger Stovner bad for Oslobygg KF

På oppdrag for Oslobygg KF starter NCC i slutten av juni opp byggearbeidet på Stovner bad i Groruddalen i Oslo. Prosjektet har en kontraktsverdi på ca 800 MNOK og skal stå ferdig i 2026.

- Vi vet at det er mange som gleder seg til et nytt badeanlegg på Stovner, og vi er svært fornøyde med å starte opp byggearbeidene. Dette er et etterlengtet badeanlegg som vil heve kvaliteten og kapasiteten på badetilbudet i Oslo, og gi gode muligheter for svømmeopplæring, trening, konkurranser og lek, sier direktør Eli Grimsby i Oslobygg KF.

NCC, Oslobygg KF, Nuno Arkitektur og øvrige rådgivere har siden mai 2022 jobbet i samspill med å utvikle prosjektet. Det har ledet til et solid planlagt prosjekt, og arbeidet starter nå med å bygge et helhetlig og moderne badeanlegg til Oslos befolkning.

- NCC har lang erfaring og spisskompetansen som kreves for å lede denne typen prosjekt til et solid sluttresultat. Vi ser derfor frem til å realisere Stovner bad sammen med Oslobygg KF, sier Roger Nygård, leder for NCC Building Norge.

Det nye badeanlegget blir på 8630 m2, med et hovedbasseng på 25x21meter og 8 svømmebaner. Det skal det også bygges stupebasseng, barnebasseng, familie-basseng, varmtvannbasseng/opplæringsbasseng, boblebad, vannsklie, varm- og kaldkulp og 3 badstuer.

Et helhetlig bygg for publikum
Utover badeaktivitet vil publikum kunne benytte seg av sosialt rom, styrke- og aktivitetsrom, samt kafévirksomhet med både våt og tørr sone. Det skal også bygges kontorfasiliteter for ansatte i bygget.

- Stovner bad blir et helhetlig anlegg for publikum. Vi har vært igjennom en veldig konstruktiv samspillsprosess, og vi skal benyttes oss av ekspertisen byggherre, arkitekt og øvrige rådgivere har bidratt med. Oslos befolkning kan glede seg til et moderne og fullverdig badeanlegg, sier Markus Stellander, distriktsleder NCC Building Stor-Oslo.

NCC og Oslobygg KF har store bærekraftsambisjoner for prosjektet. Anleggsplassen vil ha en høy andel elektriske maskiner, og være delvis utslippsfri. Fra 2025 skal byggeplassen være helt utslippsfri og byggeprosessen skal utføres som fossilfri anleggsplass fra 2025. Det skal også tilrettelegges for sedumplanter, og solceller på taket.

Prosjektet utføres som en totalentreprise og kontrakten på 800 MNOK ordreregistreres i 2.kvartal 2023 i forretningsområdet NCC Building Nordics.

Illustrasjoner: Nuno Arkitektur.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Markus Stellander, distriktsleder Stor-Oslo, NCC Building Nordics
Tor Heimdahl, media manager NCC i Norge. t. 95 13 06 93 e. tor.heimdahl@ncc.no

Om NCC: NCC er et av de ledende entreprenørselskapene i Norden. Som ekspert på å drive komplekse byggeprosesser, bidrar NCC til en bygg- og anleggsvirksomhet som har positiv innvirkning på kundene og for samfunnsutviklingen som helhet. Virksomheten omfatter bygge- og infrastrukturprosjekter, produksjon av asfalt og steinmaterialer samt utvikling av næringseiendom. I 2022 omsatte NCC for cirka 54 milliarder SEK og 12 500 ansatte. NCCs aksjer er notert på Nasdaq Stockholm.